Bliv en del af teamet

Det sundheds- og socialfaglige børneteam

Vi er et team

Du har nok hørt det før, al den snak om at være et team. Men vi mener det. Vi står sammen som et team for at skabe tryghed for de familier, vi hjælper. Du vil opleve, at din rolle er essentiel i at gøre en forskel for hvert enkelt familie.

Vi kan ikke løse vores opgaver og hjælpe familier med syge børn uden dig. Derfor støtter vi dig, så du kan gøre dit bedste ude ved familien. Din faglighed og dine kompetencer er essentielle for, at vi lykkes.

Dig og din teamleder

I alle vores indsatser er der tilknyttet en fast teamleder, som har den nødvendige faglighed, der matcher indsatsens behov.
Oftest møder du teamlederen første gang til din jobsamtale, som altid afholdes på vores kontor. Vi ser det som en vigtig og afgørende del, at man mødes til en fysisk samtale, for at få det bedste indtryk af hinanden.

Vores teamledere koordinerer de forskellige teams i familierne, men de gør også meget mere end det. Hver teamleder har også været ude i de indsatser, de er teamledere på, og mødt børnene og deres familier. Din teamleder har altså oplevet de rammer, som du kommer til at arbejde i, og er derfor i stand til at tilbyde dig sparring.

I dagligdagen er din teamleder ikke længere væk end et opkald, hvis du har spørgsmål eller brug for sparring.
Ud over vores teamledere kan du altid få fat i en kollega på vores hovednummer, som også er bemandet udenfor kontorets åbningstid.

Du og din teamleder arbejder på afstand af hinanden, men ved god og ordentlig dialog og ansvarsbevidsthed, føles afstanden ikke lang.

Teamlederen har din ryg og støtter dig, så du kan varetage dit arbejde. De sørger for rammesætning, så alle arbejder efter fælles mål i indsatsen. Teamlederen vil sammen med dig være opmærksom på vores arbejdsvilkår og godt arbejdsmiljø.

Tid til omsorg og omtanke

Hos os kommer du ikke til at løbe fra det ene barn til det næste, hvor du kun har mulighed for overfladisk at tage dig af hver enkelt. Vores arbejde udføres i familiens eget hjem, hvilket skaber en rolig og tryg atmosfære for barnet. Det betyder også, at du har tid til bare at være til stede og yde den omsorg og støtte, som barnet og familien har brug for.

Vi tror på, at for at yde den bedste støtte og omsorg, er det nødvendigt at have tid til at lytte, forstå og handle med omtanke. Derfor prioriterer vi at være til stede i nuet, så familien føler sig set, hørt og forstået.

Overenskomster

Vi går op i, at vores medarbejdere kan føle sig trygge i deres ansættelse. Derfor er alle vores medarbejdere dækket af en overenskomst, som sikrer ordentlige ansættelsevilkår og løn.

Det Sundheds- og Socialfaglige Børneteam har overenskomster med følgende fagforbund:

  • Dansk sygeplejeråd
  • Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat og HK HANDEL.
  • Landsoverenskomst for handicaphjælp i borgers eget hjem (minus BPA) mellem Dansk Erhvervs Arbejdsgiver og FOA.