Det Sundheds- og
Socialfaglige Børneteam

Det Sundheds- og Socialfaglige Børneteam

Sygeplejefaglig Direktør og indehaver, Camilla Bach Sørensen, er initiativtager til Det Sundhedsfaglige Børneteam.
Camilla har i adskillige år arbejdet på Skejby Sygehus neonatale børneafdeling, samt været ansat i vikarbureau, hvorfra hun har hendes brede erfaring med koordinering af sygepleje af børn, der bliver udskrevet fra hospitaler til deres egne hjem.

I august 2009 etablerede Camilla virksomheden, Det Sundhedsfaglige Børneteam, da hun så et behov for at tilbyde syge og handicappede børn og deres familier et målrettet professionelt pleje- og behandlingstilbud i barnets eget hjem. Det har også den sidegevinst at flytte opfølgningen af hospitalsbehandlingen hjem i familien, at det er en billigere løsning end et hospitalsophold, og derfor bidrager til en forbedret samfundsøkonomi.

Det Sundheds- og Socialfaglige

Børneteam

Kommuner

Læs mere om vores sundheds- og socialfaglige ydelser. Det Sundheds- og Socialfaglige Børneteam mener at alle mennesker, uanset diagnose, samfundslag og udfordringer, kan udvikle sig og har retten hertil.

Forældre

Hvilken behandling tilbyder vi?
Det Sundheds- og Socialfaglige Børneteam tilbyder individuel og målrettet behandling, pleje og støtte for børn og unge i alderen op til 18 år, i eget hjem.

De fem bærende

Værdier
Tryghed
Kontinuitet
Dialog
Høj faglig standard
Familien i fokus

Det Sundheds- og Socialfaglige Børneteam tilbyder professionel behandling, pleje og støtte til børn og unge med særlige behov i deres eget hjem.

Vores værdier er båret op på tryghed, kontinuitet, dialog og en høj faglig standard. Vi har altid barnet og familien i fokus, og bestræber os på at levere den bedste faglige støtte.