Her kan du læse eller genlæse nyheder om Det Sundheds- og Socialfaglige Børneteam

Nyhederne bliver også bragt i vores nyhedsbrev, som du kan tilmelde dig her.

 

Fremlæggelse af bachelorprojekter

Vi har endnu en gang haft et rigtig givtigt samarbejde med sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Det resulterede i, at vi den 10. januar havde besøg af de to grupper af sygeplejerskestuderende, vi har samarbejdet med i denne omgang. Her fremlagde de hver især nogle meget spændende fund, som vi i høj grad kan lære af, og tage med os i vores daglige praksis. 

Læs mere

 

Åbent brev til statsminister Mette Frederiksen

Leder og indehaver af Det Sundhedsfaglige Børneteam Camilla Bach Sørensen har på baggrund af statsminister Mette Frederiksen nytårstale skrevet et åbent brev. I sin nytårstale satte Mette Frederiksen nemlig fokus på nogle af de børn og unge, der har det allersværest.

Læs mere

 

Palliativ indsats til børn og unge i Danmark 2019

I sidste uge var vi inviteret til temadag om palliativ indsats til børn og unge i Danmark. Det er en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor en lang række fagprofessionelle, der arbejder med palliative indsatser til børn og unge, deltager. Dagen var bygget op omkring tre oplæg, der fokuserede på hvert deres område inden for arbejdet med palliative indsatser til børn og unge med livstruende tilstande.

Læs mere

 

Portræt af en jubilar – Mary

Den tredje jubilar som vi fejrede i efteråret er vores pædagog Mary. Hun var den første med en pædagoguddannelse i Det Sundhedsfaglige Børneteam. I indlægget her beskriver Mary, hvorfor hun mener, at hun har verdens bedste job. 

Læs mere

 

Portræt af en jubilar – Heidi

Heidi har været ansat som sygeplejerske i Det Sundhedsfaglige Børneteam i 10 år. Heidi var derfor en af de tre jubilarer, vi fejrede tilbage i september. I indlægget her beskriver Heidi, hvorfor hun valgte et job, hvor der rent faktisk er tid til at yde sygepleje.

Læs mere

 

Portræt af en jubilar – Lotte

Da Det Sundhedsfaglige Børneteam i september fejrede 10-års jubilæum blev også tre af vores dygtige medarbejdere fejret. I indlægget her giver Lotte – den ene af de tre jubilarer – et lille indblik i, hvordan hun oplevede sin første vagt tilbage i 2009 og hvorfor hun stadig er ansat i Det Sundhedsfaglige Børneteam.

Læs mere

 

Det Sundhedsfaglige Børneteam fejrer 10-års jubilæum

Fredag d. 13. september fejrede vi 10-års jubilæum i Det Sundhedsfaglige Børneteam. I et årti har vi skabt tryghed i familier med børn med alvorlig sygdom og handicap. Men ingen tryghed uden nogle dygtige medarbejder til at sikre den, og derfor var der også hele tre medarbejdere – Mary, Lotte og Heidi – som havde 10-års jubilæum.

Læs mere

 

 

Når patienten ikke vil have hjælp

Kirsten arbejder til daglig som sygeplejerske i Det Sundhedsfaglige Børneteam. Kirsten er specialiseret i psykiatrisk sygepleje, og er derfor tilknyttet en opgave ved en ung pige med en spiseforstyrrelse. Men hvordan håndterer man, at ens tilstedeværelse og hjælp ikke er ønsket? Og hvordan får det en helt særlig betydning, når man er på “udebane” og skal udøve sin sygepleje i patientens eget hjem? Det giver Kirsten et rigtig fint indblik i i indlægget her.

Læs mere

 

 

Fra akut børnesygepleje til Det Sundhedsfaglige Børneteam

Helene er sygeplejerske og arbejder til dagligt i Det Sundhedsfaglige Børneteam. Inden sin ansættelse arbejdede Helene med akut børnesygepleje i regionalt regi. Her oplevede hun usammenhængende patientforløb og følelsen af at snylte sine små patienter, fordi tiden var knap. Det efterlod hende med en ærgrelse, der i sidste ende gjorde, at hun søgte væk fra en hverdag med et stort patientflow, til en hverdag hvor hun “kun” skulle koncentrere sig om ét barn.

Læs mere

Temadag: Palliativ indsats til børn og unge i Danmark

Torsdag den 6. september var vi inviteret til temadag om palliativ indsats til børn og unge i Danmark. Formålet med dagen var at sætte fokus på, hvordan den palliative indsats til familier i Danmark kan styrkes og organiseres, at udbrede faglig viden om emnet samt skabe dialog og netværk.

Læs mere

Uddrag fra projekt om palliativ sygepleje af børn i hjemmet

I indlægget her har vi opsummeret nogle af Anne og Idas hovedkonklusioner fra deres afsluttende BA-projekt om palliativ sygepleje af børn i hjemmet set fra sygeplejerskens perspektiv – et meget vigtigt perspektiv at have med sig i arbejdet med at skabe bedre og tryggere rammer for terminiale børn og deres familier.

Læs mere

 

Palliativ sygepleje af børn i hjemmet

I starten af juni lagde Anne og Ida, der på daværende tidspunkt stadigvæk var sygeplejerskestuderende, vejen forbi vores kontor i Randers. De havde netop afleveret deres afsluttende bachelorprojekt, hvori de havde undersøgt den pædiatriske sygeplejerskes oplevelse af muligheder og begrænsninger for, at det terminale barn og dets familie kan være i eget hjem i barnets sidste tid.

Læs mere

Et givende møde med Landsforeningen Spædbarnsdød

For nogle uger siden havde vi besøg af Birgitte Horsten, sekretariatschef i Landsforeningen Spædbarnsdød. Vi havde inviteret Birgitte på besøg for at videndele og erfaringsudveksle med os – for vi kan altid blive klogere på, hvordan vi kan støtte forældre til terminale børn bedst muligt.

Læs mere

Skyggebørn skal ud af skyggen

Der er de senere år kommet mere og mere fokus på de raske søskende til alvorligt syge eller handicappede børn. Og det er godt, for de raske søskende – de såkaldte skyggebørn – har nemlig hårdt brug for at blive set og hørt og ikke leve i skyggen af bror eller søsters sygdom. Men hvordan hjælper man skyggebørn ud af skyggen – eller hvordan forhindrer man, at de overhovedet ender der?

Læs mere

Kriseramte mødre til for tidligt fødte børn

Hvordan mestrer mødre til for tidligt fødte børn tiden efter den for tidlige fødsel? Og hvordan kan sygeplejersken støtte disse mødre? Disse spørgsmål satte de to sygeplejerskestuderende, Jeff og Michael, sig for at undersøge i deres afsluttende bachelorprojekt.

Læs mere

Nålerelaterede procedurer på børn

Hvordan kan man som sygeplejerske udføre nålerelaterede procedurer såsom blodprøver på børn på den mest hensigtsmæssige måde? Det satte en gruppe af sygeplejerskestuderende fra VIA University College, Aarhus sig for at undersøge i deres afsluttende bachelorprojekt med afsæt i interviews af sygeplejersker fra Det Sundhedsfaglige Børneteam. Her er et sammendrag af de konklusioner, som de studerende fremlagde for os.

Læs mere

Besøg af sygeplejerskestuderende

Mandag den 8. januar havde vi fornemt besøg af fem sygeplejerskestuderende fra VIA University College i Aarhus. De fem fremlagde i to grupper deres afsluttende bachelorprojekter, som begge havde taget afsæt i interviews med sygeplejersker fra Det Sundhedsfaglige Børneteam.

Læs mere

Juleaften er ingen undtagelse

Hvordan forløber en vagt i hjemmet, når det er juleaften? Skal familierne gøre noget særligt for sygeplejersken eller social- og sundhedsassistenten denne aften? Det er spørgsmål som familierne ofte spekulerer over, hvis det er første jul, de skal have en medarbejder fra Det Sundhedsfaglige Børneteam på vagt i hjemmet. Vores sygeplejerske Bodil fortæller derfor i indlægget her lidt om, hvordan en juleaften i hjemmet typisk forløber.

Læs mere

Juleaften i Det Sundhedsfaglige Børneteam

Den 24. december er julens højdepunkt for de fleste af os. Men den 24. december er for medarbejderne i Det Sundhedsfaglige Børneteam også som en hvilken som helst anden aften, hvor barnet har brug for, at vi er tilstede i hjemmet. Så derfor er juleaften selvfølgelig ingen undtagelse. Men hvordan er det at være på vagt i barnets hjem juleaften? Det har vores sygeplejerske Gitte skrevet et lille juleeventyr om.

Læs mere

IMG_5752

Verdens Præmaturdag 2017

Fredag den 17. november blev Verdens Præmaturdag fejret verden over. For første gang blev dagen også officielt markeret i Danmark. Fejringen fandt sted på Dokk1 i Aarhus, hvor Aarhus Universitetshospital, Aarhus Kommune og Region Midtjylland stod bag et festligt arrangement.

Læs mere

Søskende til handicapede børn

Hvordan kan man støtte søskende?

Søskende til alvorligt syge eller handicappede børn har det ofte svært. Det er nemlig en udfordring at have en bror eller søster, der er alvorligt syg eller har et handicap. I sit virke kan sygeplejersken dog både direkte og indirekte støtte disse søskende, og derved være med til at afhjælpe mistrivsel. Det konkluderer tre sygeplejerskestuderende fra VIA University College i deres bachelorprojekt.

Læs mere

IMG_5702

Socialrådgiverdage 2017

Den 1. og 2. november var vi afsted til Socialrådgiverdage. Det er en tilbagevendende begivenhed, som spænder over to dage, hvor socialrådgivere fra hele landet mødes for at debattere, deltage i workshops og få faglig inspiration. Derfor var vi også på pletten med en stand, sådan at vi kunne fortælle de engagerede socialrådgivere om, hvordan vi i fællesskab kan aflaste forældre til børn med særlige behov.

Læs mere

Kalle

Når Det Sundhedsfaglige Børneteam “flytter ind”

Hvordan er det at have et team af vores sygeplejersker og assistenter i sit hjem 24 timer i døgnet? Hvor opholder vi os, og spiser vi med ved middagsbordet om aften? Det er spørgsmål som naturligvis melder sig hos familierne, når de hører om muligheden for døgndækning.

Læs mere

IMG_5484

Genoplivningskursus med Baby Anne

I Det Sundhedsfaglige Børneteam afholder vi et genoplivningskursus fire gange årligt. Det gør vi for at sikre, at vores dygtige sundhedsfaglige medarbejdere altid er up to date med førstehjælp til børn.

Læs mere

1

Det Sundhedsfaglige Børneteam til DHL Stafetten 2017

Igen i år deltog Det Sundhedsfaglige Børneteam i DHL Stafetten i Mindeparken i Aarhus. Vejrguderne var os dog ikke nådige, men det gjorde ikke spor, for det massive regnvejr resulterede blot i, at vores løbere løb endnu hurtigere for at komme i mål og tilbage i tørvejr.

Læs mere

Den tillidsfulde relation til faren i hjemmet kræver tid og involvering

Den tillidsfulde relation mellem sygeplejersken og faren er ikke altid til stede fra starten, når et sygeplejeteam fra Det Sundhedsfaglige Børneteam “flytter ind” hos en familie med et sygt eller plejekrævende barn. Det kræver nemlig både tid og involvering at skabe en tillidsfuld relation til faren i hjemmet.

Læs mere

Sandslot

Handicappede børn og deres familier skal også have ret til ferie i udlandet

“Vi ved, hvor vigtigt det er for både barnet og familien at bryde hverdagens faste mønster – i det omfang det kan lade sig gøre – i nye og anderledes omgivelser,” skriver Camilla Bach Sørensen, leder og sygeplejerske i Det Sundhedsfaglige Børneteam, i sit debatindlæg om handicappede børn og deres familiers ret til ferie i udlandet..

Læs mere

Livsbladet - forside

Artikel i Livsbladet: Det er vores job at skabe tryghed

I Det Sundhedsfaglige Børneteam ved vi, hvor vigtigt det er at skabe tryghed i forbindelse med et barns behandlings- eller plejeforløb. Derfor gør vi alt, hvad vi kan for netop at skabe tryghed for familier med syge børn eller børn med særlige plejebehov, når vi følger med familierne hjem efter barnets indlæggelse på hospitalet.

Læs mere

_dsc7933-sh

Samarbejde er en afgørende brik

Hverdagen ude hos familierne handler om barnet. Det syge barn. Det er vores første prioritet. Det er her vores fokus er, men det er i virkeligheden en lille brik i det kæmpe puslespil, der skal gå op for at hele behandlingsforløbet fungere.

Læs mere

via-university-oplaeg_web

Nyt spændende samarbejde med VIA University College, Aarhus

Det Sundhedsfaglige Børneteam har startet et samarbejde med undervisere og sygeplejerskestuderende fra VIA University College, Aarhus. Derfor havde vi til vores personalemøde i juni måned besøg af to sygeplejerskestuderende, som i deres bachelorprojekt havde valgt at undersøge og skrive om sygepleje i private hjem.

Læs mere

colourbox16021179_web

Skyggebørn – raske søskende til alvorligt syge børn bliver alt for ofte overset

Lillesøster er blevet syg. Meget syg. Hun har været på sygehuset mange gange. Lige nu er hun hjemme, men mor og far bruger al deres tid  på at passe hende. Så storebror, William, får ikke så meget opmærksomhed.

Læs mere

dhl

DHL Stafetten

Den 18. august deltog vi for første gang i DHL Stafetten i Mindeparken i Aarhus. Vi havde et hold på fem friske løbere, der hver løb 5 km og alle kom i mål i rigtig fine tider.

Læs mere

messe_sfb_nyhedsbrev

Det fik vi med hjem fra Health og Rehab messen

I foråret var vi på Health og Rehabmesse i København. Det var en meget succesfuld tur og vi fik mange gode kontakter med hjem. Og vi opdagede også noget meget vigtigt – at folk ikke kender os, på Sjælland.

Læs mere

iStock_000006961565_web

Er det rimeligt, at kræftramte børn dør unødigt på grund af manglende støtte til ressourcesvage forældre?

Det er barsk læsning, når ny undersøgelse fra Rigshospitalet og Kræftens bekæmpelse konkluderer at 3-5 kræftsyge børn hvert år unødigt mister livet pga. deres sociale baggrund. Camilla Bach Sørensen har skrevet et debatindlæg hvor hun kommer med sin ærlige mening om sagen. Hun gerne vil gøre dit forslag til, hvordan vi forandrer situationen til det bedre.

Læs mere

COLOURBOX6939025_web

Der er langt fra Nordjylland til Hellerup

Skal logistik ødelægge den sidste tid en familie har sammen med deres barn. Et børnehospice er en løsning for nogle, men for andre er det ikke en mulighed. Hvilke tilbud er der til familier i Nordjylland, hvis de ikke skal flytte til Hellerup?

Læs mere

Camilla

Pleje af børn i hjemmet samler familien

I forbindelse med vores deltagelse i Health & Rehab Scandinavia messen d. 10.-12. maj 2016, havde vi en artikel i Politiken. Camilla Bach Sørensen fik lejlighed til at fortælle om det arbejde Det Sundhedsfaglige Børneteam laver med børn som f.eks. Silas.

Læs mere

COLOURBOX10693947 pleje af børn bedst i eget hjem

Børn har det bedst derhjemme

Der er ikke lavet undersøgelser eller statistikker, grafer eller skemaer over, om syge børn trives bedst hjemme eller på sygehus. Mine mange års erfaring som sygeplejerske gør, at jeg mener hjemme er bedst.

Læs mere

Vækstvirksomhed fra Randers med på Nordeuropas største fagmesse for social- og sundhedssektoren

Når de vigtigste aktører inden for social-, sundheds- og hjælpemiddelområdet i Danmark mødes til messe i Bellacenteret i København er Det Sundhedsfaglige
Børneteam fra Randers med på listen.

Læs mere

Hjemmet kan også være rammen om den sidste tid

Mange familier ved ikke, at de har mulighed for at modtage pleje af deres barn i deres eget hjem.

Læs mere

Nyhedsbrev_babyhånd

Tør vi tale om døende børn og de tilbud vi kan give dem?

I Danmark dør hvert år ca. 350 børn. Døende børn, er et emne der er omgivet at megen tabu, for det strider mod vores natur at børn skal dø. Børn skal vokse op i trygge omgivelser uden smerter, angst og bekymringer. Derfor kan snakken være svær at tage – men den er nødvendig.

Læs mere

Nye lokaler – samme hus

Det går godt for Det Sundhedsfaglige Børneteam og vi dækker en stadig større del af Danmark, det betyder, at vi har udvidet kontorstaben, der står for administrationen. Derfor flytter vi til nye lokaler.

Læs mere

Hjemmet er bedste alternativ til sygehusindlæggelse for for tidligt fødte

For tidligt fødte børn starter ofte livet med lange hospitalsindlæggelser. Forældrenes ønske om at få barnet med hjem til resten af familien, kan være stor, men umulig så længe barnet kræver pleje. I Randers ligger en virksomhed, hvis mål er, at skabe trygge rammer for syge børn, så de så vidt muligt kan være hjemme hvis familien ønsker det.

Læs mere

Genoplivningskursus

Det Sundhedsfaglige Børneteam afholder næste kursus i genoplivning i april 2016 i Randers Sundhedscenter. Kurset henvender sig til alle medarbejdere ved Det Sundhedsfaglige Børneteam og afholdes fire gange årligt.

Læs mere

iStock_000062257756

Familien har det bedst, når alvorligt syge børn passes i hjemmet

Når det utænkelige sker og et barn bliver alvorligt syg rammer det hele familien. Særligt forældre og søskende. Hverdagen bliver revet op med rode og en ny virkelighed som patient på sygehuset melder sig. Men barnet kan også plejes i eget hjem.

Læs mere

Health & Rehab Scandinavia – Messe i Bellacenter

Fra d. 10.-12. maj 2016 er der messe i Bellacenter.Her er fokus på behandling og rehabilitering inden for det sundhedsfaglige felt. Det Sundhedsfaglige Børneteam vil være til stede med en stand.

Læs mere

Ny hjemmerespirator

Der er kommet en ny respirator til hjemmebrug, Triology fra Philips, derfor sender Det Sundhedsfaglige Børneteam 12 medarbejdere på kursus, så de er fuldt opdaterede i at bruge den korrekt.

Læs mere