Om os

Det sundheds- og socialfaglige børneteam

Historie og værdigrundlag

Sygeplejefaglig Direktør og indehaver, Camilla Bach Sørensen, er initiativtager til Det Sundhedsfaglige Børneteam.
Camilla har i adskillige år arbejdet på Skejby Sygehus neonatale børneafdeling, samt været ansat i vikarbureau, hvorfra hun har hendes brede erfaring med koordinering af sygepleje af børn, der bliver udskrevet fra hospitaler til deres egne hjem.

I august 2009 etablerede Camilla virksomheden, Det Sundhedsfaglige Børneteam, da hun så et behov for at tilbyde syge og handicappede børn og deres familier et målrettet professionelt pleje- og behandlingstilbud i barnets eget hjem. Det har også den sidegevinst at flytte opfølgningen af hospitalsbehandlingen hjem i familien, at det er en billigere løsning end et hospitalsophold, og derfor bidrager til en forbedret samfundsøkonomi.Camilla Bach Sørensen

Jeg valgte at etablere Det Sundhedsfaglige Børneteam, fordi jeg grundlæggende tror på, at syge børn, der bliver passet hjemme, føler sig mere trygge, og måske endda kommer sig hurtigere, når de er sammen med mennesker, de holder af. Familien bliver samlet igen, og de får hjælp til at klare hverdagen med et sygt barn. Det er en ukendt og sårbar situation, familien står i, og de har virkelig brug for kontinuitet, høj faglig standard, og ikke mindst tryghed. Derfor tilbyder vi familierne et lille fast team af ansatte, der er veluddannede indenfor sygepleje til børn, og som har forståelse for de særlige vilkår det giver at have et sygt barn i familien.”

– Camilla Bach Sørensen

 

Navneskiftet

I starten af 2023 ændrede vi navn fra “Det Sundhedsfaglige Børneteam” til “Det Sundheds- og Socialfaglige Børneteam”. Navneskiftet kom af et dybdegående ønske om også at fremhæve vores indsats på det socialfaglige område.

Vi har i flere år investeret i og arbejdet intensivt for at stå lige så fagligt stærkt på de socialfaglige indsatser overalt i landet, som vi gør på de somatiske og sundhedsfaglige områder. Og det var altså blevet tid til, at vores navn reflekterede dette arbejde.

Derfor fusionerede vi de forskellige selskaber til én samlet virksomhed: Det Sundheds- og Socialfaglige Børneteam.

Vi varetager hele viften af sundheds- og socialfaglige opgaver hos børn og unge i eget hjem. I en tid, hvor vi ser flere og flere børn og unge i mistrivsel, er vores mission om at levere professionel pleje og støtte vigtigere end nogensinde.

Navneskiftet afspejler vores mission om at hjælpe børn og unge med særlige behov – uanset om det er en sundhedsfaglig eller socialfaglig indsats, der er behov for.

Værdigrundlag

De overordnede mål med alle vores indsatser i hjemmene er blandt andet:

  • At afkorte indlæggelsesforløb
  • At aflaste den samlede familie
  • At være ansvarsbevidste i vores professionelle relationer ind i familierne
  • At vi er troværdige i samarbejdet med familien, samt vores samarbejdspartnere

Vores bærende værdier er følgende: Tryghed, Kontinuitet, Dialog, Høj faglig standard og Familien i fokus.

Tryghed

Vi arbejder for at sikre, at hver eneste familie kan læne sig ind i en relation båret af tryghed, forståelse og respekt.

For familierne betyder det, at de kan føle sig trygge og stole på, at deres barn får den bedste pleje og støtte. De kan være sikre på, at vi altid vil lytte, forstå og handle med respekt og omsorg. Det er også derfor, at hver indsats starter med et besøg fra en teamleder, så teamlederen har indsigt i den konkrete opgave og barnets behov. Dette danner grundlag for løbende sparring med både medarbejdere og forældre.

For vores medarbejdere betyder tryghed at arbejde i et miljø, hvor alle bliver værdsat og respekteret. Vi støtter hinanden, lærer af hinanden og arbejder sammen om at give børnene og deres familier den bedste mulige oplevelse. Vores medarbejdere ved, at de kan stole på deres kolleger, teamledere og ledelsen, og at deres arbejde er værdifuldt og anerkendt.

Tryghed betyder også, at vores medarbejdere arbejder under overenskomster. Det giver ordnet arbejdsforhold, der sikrer vores medarbejdere tryghed og sikkerhed i deres ansættelse. Medarbejderne tilbydes fastansættelser, som sikrer medarbejderen pension, løn under sygdom og barsel, men det sikrer også vores familier, at medarbejderne på deres team har ro omkring deres månedsløn og sikkerhed i deres stilling. Det betyder stabilitet, og er en af årsagerne til at Det Sundheds- og Socialfaglige Børneteam kan bryste sig af, at have dygtige medarbejdere med lige så lang anciennitet som virksomheden.

I bund og grund handler tryghed om at skabe et miljø, hvor alle kan trives – både familierne og vores medarbejdere.

Kontinuitet

Vi er dedikerede til at skabe kontinuitet omkring vores familier. Vi ved, hvor vigtigt det er for børn og unge med særlige behov, at have stabilitet og genkendelighed i deres liv.

For de familier vi hjælper, betyder kontinuitet, at de kan forvente det samme hold af dedikerede, professionelle medarbejdere, der kommer hjem til dem. Det er de samme personer, som familien og barnet kan lære at kende og stole på. Denne kontinuitet skaber et trygt miljø, hvor barnet kan trives, og det giver mulighed for, at der kan arbejdes kontinuerligt og målrettet i den indsats, der er omkring barnet. Det giver mulighed for se udviklingspotentialet hos det enkelte barn og handle på det.

For vores medarbejdere betyder kontinuitet, at de har mulighed for at opbygge dybe og meningsfulde relationer med de familier, hvor de har deres daglige arbejde. De bliver en del af faste hold, der kommer fast hos de samme børn, og de kan se deres arbejde gøre en forskel på lang sigt.

Derudover tilstræber vi, at alle medarbejdere kender deres vagt 4 uger i forvejen. Herved sikrer vi både stabilitet og kontinuitet for hele indsatsen og medarbejderne.

Kontinuitet handler om mere end bare at udføre en indsats – det handler om at opbygge holdbare relationer, der hjælper familierne med at få det bedste ud af hver dag.

Dialog

Vi tror på, at ved at lytte aktivt og kommunikere åbent kan vi bedst forstå og opfylde det individuelle barns behov.

For de familier, hvor vi udfører en indsats, betyder det, at vi altid er klar til at lytte og forstå deres bekymringer, behov og forventninger. Vi ønsker at skabe en åben dialog, hvor familien føler sig hørt og respekteret. Gennem vores samtaler sikrer vi, at vores støtte altid er afstemt med, hvad barnet og familien har brug for.

Vi ved, at forældrene er dem, der kender deres barn bedst. Vi byder ind med vores faglighed, så vi ud fra det sammen kan tale om, hvordan vi bedst støtter op om både barnet og familien med en respektfuld og faglig funderet tilgang.

For vores medarbejdere betyder dialog, at de er en del af et team, hvor alle stemmer tæller, og hvor åben og ærlig kommunikation er nøglen til succes. Der er løbende opfølgninger med medarbejderne, og de kan udtrykke deres ønsker, ideer eller bekymringer, som vil blive hørt af en teamleder og taget seriøst.

Det betyder også, at vores medarbejdere aldrig står alene. Deres teamleder er ikke længere væk end et opkald, og der er også altid en kollega, som bemander vores hovednummer udenfor kontorets åbningstid.

Dialog er vigtig i vores tilgang – det sikrer, at vi sammen kan finde den bedste vej frem.

Høj faglig standard

Faglighed skal være den bærende del af en indsats – derfor stræber vi altid efter at bevare en høj faglig standard. Vores team består af dygtige fagfolk, hver især med solid erfaring og specialiseret viden, der sikrer, at vi kan imødekomme det individuelle barns behov.

For de familier, hvor vi har en indsats, betyder dette, at de kan være trygge ved, at vi arbejder hårdt efter at finde præcis den rigtige medarbejder til barnets behov. Vi forstår vigtigheden af specialiseret viden og erfaring, og derfor sørger vi for at matche vores medarbejdere med indsatsen baseret på den bedst mulige kompetence- og erfaringsmatch. Selvfølgelig altid med udgangspunkt i den bevilling, som vi har fået fra den bevilligende myndighed.

For vores medarbejdere betyder en høj faglig standard, at de er en del af et team, der værdsætter deres unikke fagspecifikke kompetencer og deres erfaringer. De kan udnytte deres kompetencer og viden og derigennem bidrage til vores fælles mål om at yde den bedste mulige individuelle støtte. Det betyder også, at vi sørger for oplæring til vores medarbejdere, så de er klædt på til at løse deres opgaver. Vores medarbejdere kan altid læne sig op ad deres teamleder, tovholder eller hinanden.

At stræbe efter en høj faglig standard handler om at bruge vores kollektive viden og erfaring til at levere den bedste faglige indsats til de familier, vi arbejder hos.

Familien i fokus

Vores arbejde er altid centreret omkring familien. Vi forstår, at vores arbejdsplads for en tid er i familiens hjem, og at vores arbejde skal balanceres med respekt for deres private rum og hverdagsliv.

For familien betyder det, at de kan være sikre på, at vi er opmærksomme på deres behov. Vi arbejder tæt sammen med familien for at sikre, at vores hjælp og støtte bedst muligt bliver afstemt med hverdagslivet. Vi er her for at støtte hele familien.

Familien i fokus betyder også, at vi forsøger at få de rammer, vi får i bevillingen, til at passe hos familien i stedet for at få familien til at passe ned i rammen.

For vores medarbejdere er “Familien i fokus” en påmindelse om, at deres arbejde ikke bare handler om at levere en faglig indsats, men om at blive integreret på en respektfuld og hensynsfuld måde i familiens hjem og hverdagsliv.

At sætte familien i fokus betyder, at vi altid stræber efter at gøre, hvad der er bedst for hver enkelt familie, vi arbejder med. Fordi hos os er familierne vores samarbejdspartnere, og sammen arbejder vi for at opnå det bedste resultat for børnene.

Det siger de om os

“Vi oplevede generelt en meget høj faglighed omkring det sygeplejefaglige, men også en indsigt i familier, der er kriseramte”

Det siger de om os

“Et fast team – og ved sygdom dækkes det udelukkende af andre fra teamet. Det sætter vi stor pris på. Vores søn er tryg ved det.”

Det siger de om os

“Det vigtigste for os var, at vi følte os trygge ved at være hjemme – at vi fik plads til at være en familie – at der var et fast team. Vi er evigt taknemmelige for den støtte og omsorg, som teamet udviste for hele vores lille familie. Vi kunne ikke være kommet hjem uden Camilla og teamet.”

Det siger de om os

“Et kæmpe plus at der er en koordinator. Altid nem at få kontakt med og hjælper og aflaster meget ift. møder og kontakt til læger.”

Det siger de om os

“Et fast team. God oplæring af nyansatte. Camilla er som kontaktperson “den røde tråd”. De ansatte tager ansvar for opgaven. Vi har tillid til hinanden.”

Det siger de om os

“Søde vagter. De gør deres arbejde – sygeplejen i det. Er rare mod os og vores barn”.

Det siger de om os

“Det har haft den store betydning, at vi som familie stadig hænger sammen, at vi har overskud til at få vores hverdag til at fungere. Samt at vi også har overskud/energi til at tage os af vores to andre drenge”.

Det siger de om os

“Det var vigtigt for os at føle, at Det Sundhedsfaglige Børneteam havde styr på pasningen af vores barn, så vi kunne føle os trygge”.