Vores sundhedsfaglige personale giver mulighed for at skræddersy den pleje, behandling og aflastning, som hver enkelt familie med et sygt barn i hjemmet har brug for. For os er det vigtigt, at det gode samarbejde er på plads og at der er gode muligheder for medindflydelse. På den måde glider plejepersonalet lettest ind i familiens hverdag.

Målet er, at familien får plads og rum til at udfolde sig så normalt, som det er muligt med et sygt barn. Lige så vigtigt er det, at der bliver plads til søskende og plads til at være familie.

Vi skal ikke overtage forældrenes rolle i barnets liv, men sikre trygge rammer. Familien følger og støtter det syge barn på tæt hold og deltager i den daglige pleje og pasning.