Det Sundheds- og Socialfaglige Team

Det sundheds- og Socialfaglige børneteam

Det Sundheds- og Socialfaglige Team

I Det Sundheds- og Socialfaglige Børneteam ser vi det som vores forpligtelse at sikre, at ingen efterlades uden den nødvendige pleje. Derfor blev Det Sundheds- og Socialfaglige Team oprettet for at sikre, at ingen unge voksne bliver efterladt uden den pleje og behandling, som de har behov for. Det Sundheds- og Socialfaglige Team eksisterer som en naturlig forlængelse af Det Sundheds- og Socialfaglige Børneteam.

Når et barn fylder 18 år, skal de stadig have mulighed for at få pleje og behandling, hvor det er nødvendigt. Derfor er det Sundheds- og Socialfaglige Team med til at sikre, at overgangen til voksenpleje ikke føles som en skarp afbrydelse. Vi stræber efter at sikre en glidende overgang, hvor kontinuitet og tryghed er i fokus.

Ligesom i Det Sundheds- og Socialfaglige Børneteam stræber vi efter at levere den højeste kvalitet af pleje og behandling. Vores arbejde er baseret på følgende bærende værdier: tryghed, kontinuitet, dialog, høj faglig standard og fokus på familien.

Udover dette yder Det Sundheds- og Socialfaglige Team også støtte inden for asylområdet. Asylansøgere og flygtninge står over for en unik række udfordringer, der kan kræve specialiseret pleje, omsorg og støtte. Disse udfordringer kan være relateret til traumer, kulturelle barrierer og sprogproblemer. Det Sundheds- og Socialfaglige Team har en indgående viden om, hvad der ligger bag disse udfordringer, og vi yder den nødvendige pleje, omsorg og støtte for at imødekomme disse individers særlige behov.

Vores mål er, at alle skal have adgang til passende sundheds- og socialfaglige ydelser, uanset deres baggrund eller situation. Som led i dette arbejde samarbejder vi tæt med relevante myndigheder og organisationer for at koordinere indsatsen og tilbyde den bedst mulige støtte og pleje.

Ydelser

Sundheds- og socialfaglige ydelser for voksne og på asylområdet:

 • Aflastning/afløsning til forældre – jf. LSS § 44/§ 84
 • Praktisk pædagogisk støtte, jf. Barnets Lov § 32 nr. 2
 • Kontaktperson, jf. Barnets Lov § 32 nr. 3
 • Familiebehandling, jf. Barnets Lov § 32 nr. 5
 • Anden hjælp, jf. Barnets Lov § 32 nr. 8
 • Efterværn, jf. Barnets Lov § 115
 • Støtte, jf. LSS § 85
 • Ledsagelse, jf. LSS § 97
 • Respiratorisk behandling
 • Smertebehandling
 • Medicinsk behandling
 • Sondeernæring
 • Overvågning
 • Ernæring, væskebehandling og medicin via central venekateter
 • Ledsagelse til undersøgelse, kontrol og institution, hvor overvågning er påkrævet
 • Vurdering samt behandling af epileptiske anfald.

  Målgrupper

  Det Sundheds- og Socialfaglige Team er et tilbud til voksne, der har særlige behov.

  Voksenindsatsen omfatter blandt andet følgende:

  • Somatiske sygdomme
  • Psykiatriske udfordringer
  • 1:1 støtte

  Indsatserne defineres af socialrådgiver og myndighed, så der tages højde for den enkelte voksnes behov i eget hjem.

  Til asylområdet ansøger socialkoordinatoren og myndighed udlændingestyrelsen om kautioner, der sikrer den økonomiske del, samt af sundhedsklinikken, som også søger kaution hos udlændingestyrelsen til opgaverne hos beboerne på asylcentrene.

  Metoder og faglige tilgange

  Overordnet er indsatserne defineret af socialkoordinatoren og myndighed, der har vurderet borgerens den voksnes behov for støtte, pleje og behandling. De metoder og strategier, der anvendes, stammer direkte fra denne vurdering. Vi arbejder ud fra handleplaner, som er lavet i samarbejde med socialkoordinatoren for at sikre, at vi leverer den pleje og støtte, som er nødvendigt for den enkelte.

  På asylområdet er fundamentet for vores tilgang, at der er en kulturel forståelsesramme. Denne tilgang inkluderer forskellige kulturelle perspektiver og værdier, som har en afgørende indflydelse på at fremme positive ændringer i beboernes liv. Beboeren er i fokus for vores sociale indsatser, og vores tilgang er tilpasset til at imødekomme deres specifikke behov og mål. Vi finder det afgørende at forstå og respektere individets baggrund og situation for at opnå varige og meningsfulde resultater.

  Vores mål er at skabe en betydelig forskel i den enkeltes liv, hvilket kun er muligt, hvis vi løbende forbedrer vores metoder og tilgange.