Sundhedsfaglige ydelser

Det sundheds- og Socialfaglige børneteam

Ydelser

 • Aflastning til forældre – Service loven §44/§84
 • Respiratorisk behandling
 • Smertebehandling
 • Medicinsk behandling
 • Sondeernæring
 • Overvågning
 • Ernæring, væskebehandling og medicin via central venekateter
 • Ledsagelse til undersøgelse, kontrol og institution, hvor overvågning er påkrævet
 • Vurdering samt behandling af epileptiske anfald.

Målgrupper

 Børn og unge op til 18 år

Børn og unge med

 • Lungesygdom
 • Hjertesygdom
 • Epilepsi
 • Muskelsvind
 • Hjerneskade
 • Cancer
 • Spielmeyer-Vogt (NCL 3)
 • For tidlig fødsel
 • Sonde-udtrapning og spisetræning
 • Palliationsforløb.

Metoder og faglige tilgange

 Familiecentreret sygepleje.

Helhedsorienteret sygepleje.

Special sygepleje.