Forældre

Det sundheds- og socialfaglige børneteam

Hvilken behandling tilbyder vi?

Det Sundheds- og Socialfaglige Børneteam tilbyder individuel og målrettet behandling, pleje og støtte for børn og unge i alderen op til 18 år, i eget hjem.

Det Sundheds- og Socialfaglige Børneteam er en landsdækkende virksomhed.

Når I får bevilliget en medarbejder fra Det Sundheds- og Socialfaglige Børneteam, er det via en kommunal visitering.

Vi udfører indsatsen på baggrund af den visiterede ramme, som den kommunale myndighed definerer inden opstart. Denne ramme kan variere, alt efter hvad I som familie har behov for.

Aflastning og pleje i hjemmet

Når jeres barn er klar til at blive udskrevet fra hospitalet, har Det Sundheds- og Socialfaglige Børneteam sammensat et medarbejderteam til udførelse af den ordinerede videre behandling. Der vil være et tæt samarbejde med jer som forældre, den behandlingsansvarlige læge, samt Det Sundheds- og Socialfaglige Børneteam.

Hvis I allerede har et sygt barn hjemme, og I har brug for aflastning, er det også muligt at få hjælp fra vores team. Vi holder da en indledende samtale i jeres hjem, hvor vi sammen beskriver, hvad I ønsker vores hjælp til.

Sygeplejen i hjemmet kan f.eks. dreje sig om:

 • Respiratoriske behandlinger
 • Smertebehandling
 • Medicinsk behandling
 • Sondeernæring
 • Vurdering og behandling af epileptiske anfald.
 • Ernæring, væsketerapi og medicin via central vene kateter
 • Ledsagelse til undersøgelse, kontrol og institution, hvor overvågning er påkrævet indenfor bevillingsrammen.

Socialfaglige indsatser i hjemmet

Efter en faglig vurdering fra kommunal myndighed vil Det Sundheds- og Socialfaglige Børneteam kunne yde en socialfaglig indsats.

Målene for en indsats defineres af myndighed, som Det Sundheds-og Socialfaglige Børneteams medarbejdere målrettet arbejder efter. Dette kunne f.eks. være at støtte familien i at genetablere en god relation.

Der kan også være tale om socialfaglig indsats jf. § 84 i serviceloven, hvor Det Sundheds- og Socialfaglige Børneteam er i hjemmet som aflastning for forældrene.

Her vil det ligeledes være den kommunale myndighed, som definerer rammen for indsatsen. Der vil være et tæt samarbejde mellem myndighed, forældre og Det Sundheds- og Socialfaglige Børneteam. Der påhviler et ansvar for at justere indsatsen i takt med barnet/den unges udvikling.

Indenfor det Sundheds- og sygeplejefaglige kan I forvente, at vi løfter følgende opgaver i indsatsen:

 • Vi plejer, behandler og støtter jeres barn i forhold til alle aftaler, ordinationer mm., og sørger for at justere indsatsen i takt med jeres barns udvikling.
 • Vi arbejder målrettet med at hjælpe jeres barn til at mestre egen situation, så vores hjælp bliver unødvendig på sigt.
 • Vi samarbejder tæt med jer omkring jeres barn.
 • Vi sørger for at alt udstyr i forhold til jeres barns pleje og behandling, vedvarende vil være til rådighed og fungere som det skal.
 • Vi ledsager jeres barn og jer til sygehus kontrol/indlæggelse, hvis dette er i bevillingsrammen.
 • Vi ledsager jeres barn til eks. daginstitution, skole og familiebesøg for at varetage barnets behov for sygepleje og støtte, hvis dette er i bevillingsrammen.
 • Vi deltager i tværfaglige samarbejdsmøder, opfølgningsmøder, samt møder med behandlingsansvarlige stamafdelinger.
 • Vi dokumenterer indsatsen i overensstemmelse med journalføringspligten.