Skyggebørn – raske søskende til alvorligt syge børn bliver alt for ofte overset

Lillesøster er blevet syg. Meget syg. Hun har været på sygehuset mange gange. Lige nu er hun hjemme, men mor og far bruger al deres tid på at passe hende. Så storebror William får ikke så meget opmærksomhed.

Det er en stor udfordring både mentalt og fysisk at være forældre til et sygt eller handicappet barn, og det kan gøre det svært at overskue hverdagen for familien. Og derfor bliver raske søskende ofte overset i en presset hverdag. Ifølge Serviceloven skal kommuner tilbyde aflastning til forældre, som har børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.                                                                     

”Vores erfaring er, at mange søskende til alvorligt syge børn lider i stilhed. De har også brug for at forældrene en gang imellem har fuldt fokus på dem. En professionel sundhedsfaglig person til at tage sig af det syge barn kan skabe den tryghed, der giver overskud”, siger Camilla Bach Sørensen, direktør i Det Sundheds- og Socialfaglige Børneteam.

Det er ikke en viden hun står alene med. Hos patientforeninger og psykologer er der bred enighed om, at søskende til syge børn er en sårbar gruppe, der nemt bliver overset.

 

Raske søskende bliver let overset

Psykolog Charlotte Jensen, der har et indgående kendskab til området, kalder raske søskende til syge børn for skyggebørn. Faren for disse børn er, at de føler sig overset, savner opmærksomhed og føler, at forældrene ikke har tid til dem samtidig med, at de synes, de skal tage sig gevaldigt sammen for ikke at belaste forældrene yderligere.

Kræftens Bekæmpelse har udgivet ”Dit raske barn” om søskende til kræftramte børn i samarbejde med Charlotte Jensen. Her er nærvær og samvær med familien og forældrene et afgørende punkt for at skabe gode rammer for de raske søskende. Og dette er vigtigt for at undgå, at børnene senere i livet bliver alvorligt mærkede af forløbet.

 

Det har man da bedsteforældre til

De heldige familier har mulighed for at få aflastning gennem deres nære netværk. Williams mormor og morfar henter ham ofte fra børnehave og én gang om ugen tager de ham med til gymnastik. Alligevel giver det ikke William mulighed for at være sammen med sine forældre – og det kan mærkes på ham. Han har ofte let til gråd. Det giver heller ikke Williams forældre pause fra pasning af lillesøster.

”En professionel sundhedsfaglig person kan overtage pasningen af barnet derhjemme, måske bare et par timer hver dag, så forældrene for mulighed får at være sammen med deres andre børn eller hinanden. Det er en tryg løsning, der kan betyde, at mange problemer undgås både for forældre og børn”, fortæller Camilla Bach Sørensen.