Den 21. november 2017

Fredag den 17. november blev Verdens Præmaturdag fejret verden over. For første gang blev dagen også officielt markeret i Danmark. Fejringen fandt sted på Dokk1 i Aarhus, hvor Aarhus Universitetshospital, Aarhus Kommune og Region Midtjylland stod bag et festligt arrangement.

 

IMG_5752

Til festlighederne dukkede for tidligt fødte børn i alle aldre, deres forældre, fagfolk og andre interesserede op for at fejre dagen og høre om den glædelige udvikling på området, men også om udfordringerne. Vi var selvfølgelig også med, da vi tager os af for tidligt fødte børn i hjemmet, og derfor har stor erfaring med sygepleje af denne gruppe børn. 
Inge Pia Christensen, sygeplejefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital, åbnede ballet og bød de fremmødte velkommen, hvorefter både danske og udenlandske oplægsholdere på skift bidragede med deres viden og erfaringer indenfor feltet – alt imens de yngste af de fremmødte var mere optaget af de mange lilla balloner, der pyntede på scenen.

 Fra næsten ingen overlevelse til næsten ingen død

Trine Brink Henriksen, professor ved Aarhus Universitetshospital, kunne under overskriften “Fra næsten ingen overlevelse til næsten igen død” fortælle om, hvordan behandlingen af for tidlig fødte børn har udviklet sig, således at det i dag kun er meget få præmature børn, der dør. Hun understregede dog også, at der stadig er plads til forbedringer indenfor området – eksempelvis bør der sættes endnu mere fokus på de børn, der er født før uge 25 og altså er født ekstremt for tidligt.

IMG_5743Manden der har reddet over en halv million for tidligt fødte børn

Den helt store stjerne til arrangementet var svenske Tore Curstedt, professor ved Karolinska Universitetssjukhuset. Han er nemlig en af mændene bag medicinen Curosurf, der er et lungesurfaktant, som går ind og aktiverer et nyfødt for tidligt født barns lunger. Børn der fødes for tidligt har umodne lunger, og har derfor svært ved at trække vejret. Det som gør det svært for barnet at trække vejret er manglen på surfaktant i lungerne, og derfor gives barnet ofte lungesurfaktant gennem en slange direkte ned i lungerne. Opfindelsen af Curosurf har derfor reddet over en halv million for tidligt fødte børn, og er en af årsagerne til, at størstedelen af for tidligt fødte børn i dag overlever. Tore Curstedt fortalte i sit oplæg om tilblivelsen af Curosurf, og han blev efterfølgende fotograferet med alle de for tidligt fødte børn, der sammen med deres forældre var mødt op til arrangementet.

Hvordan kan man klæde præmature børn bedst muligt på til livet?

Hvordan er det at vokse op, når man er født for tidligt? Det kunne Frederik Langebeck, født for tidligt i 1991, fortælle om. Han fortalte i sit oplæg, at han som barn ofte havde svært ved at håndtere situationer, som de jævnaldrende børn omkring ham ikke havde svært ved at håndtere. Det kunne eksempelvis være en udfordring for ham at være mange timer i børnehave, fordi han her blev bombet med sanseindtryk, som han ikke vidste, hvordan han skulle bearbejde. Og når man udadtil ser ud til at ligne alle andre, så er det sjældent, at der bliver taget særlige hensyn til, at man indvendigt er lidt anderledes skruet sammen, fortalte han.
Frederik Langebeck blev derfor spurgt til, hvordan man som forælder bedst muligt kan klæde sit for tidligt fødte barn på til livet. Til det svarede han, at man som forældre spiller en stor rolle, da man er dem, der kender barnet bedst – man er dem, der kan fortælle omverden, hvad det er, der skal tages særlig hensyn til i barnets hverdag. Han mente desuden, at det ikke kun er barnet, der skal klædes på, men også samfundet – ansatte i daginstitutioner og uddannelsessystemet bør ifølge Frederik Langebeck i fremtiden i højere grad være opmærksomme på at tage hensyn til mennesker, der er født for tidligt og generelt vide mere om senfølgerne ved præmaturitet. Frederik Langebeck understregede dog samtidig også, at præmature børn lige såvel som alle andre børn skal have lov til at komme ud slå sig lidt og gøre sig egne erfaringer.

Familiecentreret pleje og mere fokus på senfølger af præmaturitet

Verdens Præmaturdag 2017 på Dokk1 blev rundet af med en paneldebat. Her blev det diskuteret, hvordan vi i fremtiden kan skabe bedre vilkår for præmature børn og deres familier. Her var panelet enige om, at vi eksempelvis stadigvæk ikke har de optimale rammer til familiecentreret pleje på neonatalafdelingerne og at der i fremtiden bør være mere fokus på senfølgerne ved at være født for tidligt.

Det var alt i alt et rigtig fint arrangement, som vi håber, vil blive gentaget næste år.