D.15. november afholdt vi det første velkomstmøde for alle nyansatte. Velkomstmøderne skal give alle nyansatte en grundig introduktion til virksomheden og kontorets medarbejdere.

Velkomstmøderne holdes hvert tredje måned for alle de medarbejdere, der er blevet ansat i den periode. Medarbejderne er derfor allerede en del af et team og i gang med deres arbejdsopgaver. Ved mødet har de mulighed for at stille spørgsmål og komme med deres input til opgaverne.

Mål for velkomstmøderne

Vores mål med velkomstmøderne er at sikre, at Det Sundhedsfaglige Børneteam er en samlet enhed på trods af, at nogle arbejder i teams ude ved familierne og andre arbejder på kontoret i Randers. Det er vores erfaring, at det personlige kendskab til kolleger er med til at skabe et bedre arbejdsmiljø – også selv om det er kolleger man ikke møder til daglig.

På samme tid giver velkomstmøderne mulighed for at sparring omkring arbejdsopgaver mellem medarbejdere og ledelse. Vi har mulighed for vidensdeling og erfaringsudveksling, der sikrer kvalitet i arbejdet og dermed den bedste hjælp til familierne.

Som virksomhed, vil vi gerne støtte op om, at vores medarbejdere får det bedst mulige arbejdsmiljø og de bedste muligheder for at udføre deres arbejde. Målet er, at velkomstmøderne er med til at sikre dette.

COLOURBOX9900020_mailchimp_crop