Udvikling af virksomheden kommer ikke kun fra ledelsen, den kommer også fra medarbejderne. Vi har stor fokus på udvikling i vores virksomhed, og har derfor nedsat et udvalg bestående af både ledelse og medarbejdere.

Udvalget mødes og drøfter relevante emner i.f.t. udviklingen indenfor virksomheden og hvilke muligheder, der findes i fremtiden. Vi mødes på tværs af alle faggrupper for at få dækket virksomheden i bredde og få alle aspekter med. Vi ønsker at lytte til den enkelte medarbejder og vil gerne diskutere emner som fremtidig indsats, normer og værdier. Vores medarbejdere har fingrene på pulsen og er nogle af de bedste til at beskrive og belyse eventuelle problemstillinger.

Hvem er med til udviklingsmøderne?

Vi har nedsat en fast gruppe medarbejdere, der er repræsenteret ved alle faggrupper, både administrative medarbejdere og sundhedsfaglige medarbejdere. 

Første møde blev holdt for et år siden og næste møde skal holdes her i foråret.

COLOURBOX6744550_mailchimp_crop