Hvordan aflaster vi bedst muligt forældre til børn med særlige behov – sammen?

Det kan være svært for familien at få hverdagen til at hænge sammen, når et barn bliver ramt langvarig og/eller alvorlig sygdom. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at ansætte et team af sundhedsfagligt uddannet personale, som kan aflaste forældrene i eget hjem.
Alternativ til kommunens egen løsning

Særligt i komplekse sager kan det være svært at skabe et fast team, der kan sikre stabilitet, kontinuitet og tryghed for barnet og familien. Vi tilbyder en individuelt tilrettelagt løsning, der tilgodeser det enkelte barn og dets familie.

Der vil blive sammensat et udvalgt team af ansatte til at løse opgaven ud fra den bevilling, der foreligger fra kommunen. De ansatte er uddannede sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Tæt samarbejde

Sammen med kommunen er vi økonomisk ansvarlig for opgaven. Der vil være et tæt samarbejde med kommunen omkring opgaven, og der vil løbende blive evalueret på, om og i hvilket omfang barnet eller familien har behov for personale.

I det øjeblik indsatsen ikke længere er nødvendig, vil vi afslutte forløbet på en god måde og vil under hele forløbet arbejde på, at familien bliver rustet til selv at varetage opgaven.

Tryg løsning for familierne

Vi leverer tryghed, omsorg og kontinuitet omkring opgaven, så familien aflastes på den mest hensigtsmæssige måde. Desuden sørger vi for afløsere i forbindelse med ferie og sygdom i det enkelte team.

Vi aflaster familierne til børn med særlige behov i både kortvarige og langvarige forløb.

Et samarbejde med Det Sundhedsfaglige Børneteam betyder, at vi tager hånd om alt i forhold til tilrettelæggelse, bemanding, opfølgning, udvikling, stillingtagen, dokumentation mv.

Brug for at vide mere?

Sidder du tilbage med spørgsmål om, hvordan et samarbejde fungerer, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 22 23 63 13 eller via mail info@boerneteam.dk.

Du kan finde vores informationsfolder, der målrettet kommuner her.