Hvordan aflaster vi bedst muligt forældre til børn med særlige behov – sammen?

Det kan være svært for familien at få hverdagen til at hænge sammen, når et barn bliver ramt langvarig og/eller alvorlig sygdom. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at ansætte et team af sundhedsfagligt uddannet personale, som kan aflaste forældrene i eget hjem.

Alternativ til kommunens egen løsning

Særligt i komplekse sager kan det være svært at skabe et fast team, der kan sikre stabilitet, kontinuitet og tryghed for barnet og familien. Vi tilbyder en individuelt tilrettelagt løsning, der tilgodeser det enkelte barn og dets familie.

Der vil blive sammensat et udvalgt team af ansatte til at løse opgaven ud fra den bevilling, der foreligger fra kommunen. De ansatte er uddannede sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Tæt samarbejde

Sammen med kommunen er vi økonomisk ansvarlig for opgaven. Der vil være et tæt samarbejde med kommunen omkring opgaven, og der vil løbende blive evalueret på, om og i hvilket omfang barnet eller familien har behov for personale.

I det øjeblik indsatsen ikke længere er nødvendig, vil vi afslutte forløbet på en god måde og vil under hele forløbet arbejde på, at familien bliver rustet til selv at varetage opgaven.

Tryg løsning for familierne

Vi leverer tryghed, omsorg og kontinuitet omkring opgaven, så familien aflastes på den mest hensigtsmæssige måde. Desuden sørger vi for afløsere i forbindelse med ferie og sygdom i det enkelte team.

Vi aflaster familierne til børn med særlige behov i både kortvarige og langvarige forløb.

Et samarbejde med Det Sundheds- og Socialfaglige Børneteam betyder, at vi tager hånd om alt i forhold til tilrettelæggelse, bemanding, opfølgning, udvikling, stillingtagen, dokumentation mv.

Støtte 

Vi tilbyder og leverer støtte med udgangspunkt i barnets eller den unges særlige behov. Vi arbejder med målrettede og individuelt tilpassede indsatser, som tager udgangspunkt i kommunens og/eller regionens handleplan for indsatsen. Vi kan være den støttende og korrigerende indsats overfor barnet/den unge. På den måde fritages familien for at skulle varetage den behandlende og konfronterende del af indsatsen. Vi støtter familien i at genetablere en god og harmonisk relation, efter en periode hvor en psykisk lidelse kan have fyldt hverdagen med konflikter, svære relationer og uhensigtsmæssige adfærdsmønstre. 

Vi er der, når barnet/den unge har overskud til at indgå i relation/dialog med os. Vi yder bland andet:

– Relationsarbejde

– Hjælp til en dagligdag, der igen skal struktureres

– Måltidsstøtte med afsæt i den behandling, der er ordineret fra afdelingen

– Inklusion af barnet/den unge i lokalområdet

– Positiv spejling for barnet/den unge

– Støtte til forældre i at skabe struktur i hverdagen

– Støtte til forældre i at sørge for, at barnet/den unge kommer afsted i dagtilbud, skole, fritidstilbud m.v.

– Støtte til forældre i at skabe en bedre kontakt og relation til barnet/den unge

– Støtte til forældre i at genetablere rollen som forældre og motiverer dem til samvær og aktiviteter med barnet/den unge

Brug for at vide mere?

Sidder du tilbage med spørgsmål om, hvordan et samarbejde fungerer, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 22 23 63 13 eller via mail info@boerneteam.dk.