Camilla Bach Sørensen direktør i Det Sundhedsfaglige Børneteam

Camilla Bach Sørensen,
direktør i
Det Sundhedsfaglige Børneteam

Hverdagen ude hos familierne handler om barnet. Det syge barn. Det er vores første prioritet. Det er dér vores fokus er, men det er i virkeligheden en lille brik i det kæmpe puslespil, der skal gå op for at hele behandlingsforløbet fungerer.

Det er et samarbejde mellem mange forskellige parter med forældrene som eneste samlende tovholder – og det er et samarbejde, der bare SKAL fungere.

I Det Sundhedsfaglige Børneteam oplever vi dagligt vigtigheden af det samarbejde. Vi samarbejder med sygehus og læger omkring behandlingen af barnet. Vi samarbejder med sagsbehandleren i kommunen om familiens behov for hjælp og aflastning. Vi samarbejder med pædagoger, fysioterapeuter og andre, der er en del af barnets og familiens hverdag. Vi samarbejder med hinanden internt. Og endelig, men måske vigtigst, samarbejder vi med familien; med forældrene og søskende.

Når et barn bliver alvorligt eller kronisk sygt, står forældrene ikke bare over for et enormt følelsesmæssigt pres, de står også over for en verden, de ikke kender, og hvor de skal holde styr på alle trådende i deres barns behandling. Jeg bliver ofte imponeret over det arbejde, forældrene skal hamle op med samtidig med, at de skal tage vare på deres barn. Derfor ser jeg det som afgørende, at vi ikke tilføjer opgaver til den byrde. Vi skal gøre vores bedste, for at den opgave bliver lettere. Vores arbejde skal bare fungere. Det samme skal vores samarbejde med de andre aktører omkring familien og barnet.

Jeg oplever et godt og solidt samarbejde i forhold til de familier, vi er i berøring med, men hører fra tid til anden historier om, hvor galt det kan gå, når samarbejdet ikke fungerer. Hvordan det skaber utryghed og afstand mellem familierne og de mennesker, der skal hjælpe dem. Det er unødvendigt. Og gavner på ingen måde familien eller barnet i forsøget på at bevare en velfungerende hverdag.

Du kan følge min blog på LinkedIn, hvor jeg skriver om arbejdet med pasning af syge børn i eget hjem og de problemstillinger, der følger med.