NEJ!

Det er barsk læsning, når ny undersøgelse fra Rigshospitalet og Kræftens Bekæmpelse konkluderer, at 3-5 kræftsyge børn hvert år unødigt mister livet pga. deres sociale baggrund. DR beskriver i udsendelsen ”En syg forskel”, hvordan risikoen for at kræftramte børn dør er større, hvis forældre er skilt, hvis barnet har søskende, og hvis forældrene er lavtuddannede.

Det er utilgiveligt, at vi i et såkaldt velfærdssamfund ikke formår at hjælpe og støtte ressourcesvage familier og dermed forhindre, at 5 børns liv hvert år går tabt.

Det er ingen lille opgave at passe og pleje et kræftsygt barn. Der er tale om, at forældrene skal give medicin flere gange dagligt via sonde, holde styr på medicinskema, give forskelligt medicin, som eksempelvis morfin, efter behov og i øvrigt konstant vurdere barnets tilstand og behov for sygehusindlæggelse. Det er en meget kompleks opgave og et stort ansvar, der lægges over på forældrene. Det kræver store ressourcer. Derfor er det for os fuldstændig logisk, at det ikke er en optimal løsning hvis forældrene står alene med opgaven.

Et fælles ansvar

Det er et fælles ansvar, og der er behov for en helhedsorienteret tilgang til at løse opgaven både før, under og efter et sygdomsforløb. Der er brug for alle relevante faggruppers kompetencer og et tæt samarbejde mellem region og kommune for at kunne tilrettelægge den helt rigtige støtte til den enkelte familie.

En af måderne at hjælpe på, er at tilbyde forældrene støtte og aflastning i eget hjem, som varetages af professionelt faglært sundhedspersonale.  På den måde kan man både hjælpe og støtte forældrene med at få indkørt nogle gode daglige rutiner i forhold til behandlingen og samtidig også aflaste, så der kan blive tid til andre søskende eller ”bare komme lidt væk fra alt det sygdom,” som en forælder siger i program- serien.

Det er den type opgaver, vi varetager i Det Sundhedsfaglige Børneteam, og som vi har opbygget en del erfaring og viden omkring. Vores erfaring med at arbejde ude i hjemmene i denne type opgaver er, at børnene kommer sig bedre og hurtigere, når de er i eget hjem. Det kan lykkes, når der er et tæt samarbejde med alle involverede faggrupper og forældre, så der bliver støttet op om forældrene og familien. Vi skal tage udgangspunkt i hver enkelt familie, deres situation og deres ressourcer.

Vi skal skabe ændring nu

Vi skal have arbejdshandskerne på, så vi kan ændre på statistikken for de kræftramte børn nu. Rigshospitalet har ansat navigationssygeplejersker, som skal hjælpe familierne igennem forløbene – det er et godt initiativ. Der er helt sikkert andre steder, hvor små ændringer kan have stor betydning.

Vi opfordrer til, at alle implicerede faggrupper kommer med deres bud på, hvordan vi kan gøre det bedre.

Vores bud er mere støtte og aflastning i eget hjem til forældrene samt tættere samarbejde mellem alle relevante faggrupper, således at indsatsen bliver mere helhedsorienteret.

Hvad er dit bud?

 

iStock_000006961565_web