26. juni 2018

Projekt: Den pædiatriske sygeplejerskes oplevelse af muligheder og begrænsninger for, at det terminale barn og dets familie kan være i eget hjem i barnets sidste tid

For et par uger siden fik vi fornemt besøg af to (på daværende tidspunkt) sygeplejerskestuderende – Anne og Ida. De havde netop afleveret deres afsluttende bachelorprojekt, hvori de havde undersøgt den pædiatriske sygeplejerskes oplevelse af muligheder og begrænsninger for, at det terminale barn og dets familie kan være i eget hjem i barnets sidste tid.

Anne og Idas interesse for emnet opstod på baggrund af et samarbejde med os i Det Sundhedsfaglige Børneteam. Vi kunne nemlig fortælle dem, at vores erfaring viser, at størstedelen af terminale børn og deres familier ønsker at være i eget hjem i den sidste tid. Forskning viser dog, at Danmark halter bagud i udviklingen indenfor pædiatrisk palliation set i forhold til andre europæiske lande.

Anne og Ida ønskede med deres projekt at opnå et nuanceret billede af den pædiatriske sygeplejerskes oplevelse af terminale forløb i familiers hjem.

Sådan et projekt resulterer i vigtige indblik og viden for os i Det Sundhedsfaglige Børneteam, og vi er derfor utrolig glade for de fine samarbejder, som vi gang på gang oplever med de sygeplejerskestuderende fra VIA University College.

Vi har siden Anne og Idas besøg fået en lille opfølgende hilsen fra dem – deres projekt fik meget ros og de er nu færdiguddannede sygeplejersker – stort tillykke til jer og al mulig held og lykke fremover.