De overordnede mål med vores pleje i hjemmet er at afkorte barnets indlæggelsesforløb og aflaste familien under betryggende forhold, så de kan få en hverdag så normal som muligt.

Vores bærende værdier er følgende:

 

Tryghed

Familien og vores samarbejdspartnere skal vide sig sikre på, at det syge barn får den korrekte pleje og behandling. Derfor er vores medarbejdere fagligt velfunderede og kompetente. Familien skal også være tryg ved at have fremmede mennesker i hjemmet. Vores medarbejdere skal derfor have empati og respekt i forhold til barn, familie og familiens kultur.

 

Kontinuitet

Vi prioriterer højt, at det er et minimum af forskellige mennesker, der kommer i hjemmet. Derfor etablerer vi et fast team af ansatte til det enkelte barn, så barnet møder så få nye ansigter som muligt. Medarbejderne i teamet arbejder op til 12 timer i træk for at undgå mange skift i løbet af et døgn. Familien får udleveret et login til vores online vagtplan, som laves for en måned af gangen. På den måde kan de altid kan følge med i, hvem der kommer i deres hjem.

 

Dialog

Vi opfatter dialog som en forudsætning for et bæredygtigt og konstruktivt samarbejde med samarbejdspartnere, familie, sygehuspersonale, sagsbehandlere og andre. Dialogen er med til at sikre barn og familie kvalitet i pleje- og behandlingsforløbet.

 

Høj faglig standard

Vores tilbud er af en høj professionel kvalitet. Alle ansatte er uddannede til at varetage den særlige opgave, det er at varetage pleje og behandling af syge børn. De bliver omhyggeligt udvalgt af leder Camilla Bach Sørensen, så de matcher det syge barns og familiens behov. Vores faglige viden skal konstant være opdateret, hvorfor de ansatte søger viden om og oplæres i ny evidensbaseret behandling og sygepleje. De ansatte i teamet får altid grundig introduktion og løbende vejledning.

 

Familien i fokus

Når sygdom rammer et familiemedlem, påvirker det hele familien. Det holder vi os hele tiden for øje. Derfor bliver alle forløb nøje tilrettelagt, så familien får mulighed for at fungere så normalt, som det er muligt med et sygt eller handicappet barn i hjemmet.