Camilla Bach Sørensen

Sygeplejerske Camilla Bach Sørensen er initiativtager til og leder af Det Sundheds- og Socialfaglige Børneteam. Hun har i adskillige år arbejdet på børneafdelinger og været ansat i vikarbureau, hvor hun har erfaring med at koordinere plejen af syge børn, som bliver udskrevet fra hospitalet til hjemmet.

Det Sundhedsfaglige Børneteam

I august 2009 etablerede hun virksomheden, Det Sundhedsfaglige Børneteam, idet hun så et behov for at tilbyde syge og handicappede børn og deres familier et målrettet professionelt pleje- og behandlingstilbud i eget hjem, med blik for de særlige behov en sådan familie har. Det har også den sidegevinst at flytte opfølgningen af hospitalsbehandlingen hjem i familien, at det er en billigere løsning end et hospitalsophold og derfor bidrager til en forbedret samfundsøkonomi.

Jeg valgte at etablere Det Sundhedsfaglige Børneteam, fordi jeg grundlæggende tror på, at syge børn, der bliver passet hjemme føler sig mere trygge, og måske endda kommer sig hurtigere, når de er sammen med mennesker, de holder af. Familien bliver samlet igen, og de får hjælp til at klare hverdagen med et sygt barn. Det er en ukendt og sårbar situation, familien står i, og de har virkelig brug for kontinuitet, høj faglig standard, og ikke mindst tryghed. Derfor tilbyder vi familierne et lille fast team af ansatte, der er veluddannede indenfor sygepleje til børn, og som har forståelse for de særlige vilkår det giver at have et sygt barn i familien.

Camilla Bach Sørensen

Det Sundheds- og Socialfaglige Børneteam

I 2023 skiftede virksomheden navn til Det Sundheds- og Socialfaglige Børneteam. Navneskiftet kom som resultat af et ønske om at synliggøre virksomhedens indsats på det socialfaglige område, da det Sundheds- og Socialfaglige Børneteam altid har haft et stort fokus på socialfaglige indsatser. Dette fokus bliver nu reflekteret i virksomhedens navn.