Det Sundhedsfaglige Børneteam har startet et samarbejde med undervisere og sygeplejerskestuderende fra Via University College, Aarhus. Derfor havde vi til vores personalemøde i juni måned besøg af to sygeplejerskestuderende, som i deres bachelorprojekt havde valgt at undersøge og skrive om følgende emne:

Sygepleje til børn i eget hjem med fokus på balancen mellem det at være professionel, privat og personlig

De to sygeplejerskestuderende Camilla og Camilla fremlagde pointer og resultater fra projektet, der tog afsæt i et litteraturstudie af i alt ni artikler omhandlende emnet. Artiklerne er fra USA og England. Rammen var at undersøge, hvilke udfordringer og muligheder sygeplejersken oplever ved at yde sygepleje til børn i familiens hjem, samt hvad disse udfordringer kræver af sygeplejersken. Der er søgt svar på to spørgsmål via artiklerne:

  1. Hvilke udfordringer oplever sygeplejersken i udøvelsen af sygepleje til børn i eget hjem?
  2. Hvad kan sygeplejersken gøre for at balancere på grænsen mellem en privat, personlig og professionel tilgang til familien?

Som svar på første spørgsmål kom de frem til følgende fire overordnede punkter:

Særligt i forhold til relationen lagde de vægt på den gode kommunikation og forventningsafstemning som meget væsentlige punkter.

Som svar på andet spørgsmål kom Camilla og Camilla frem til disse overskrifter:

Generelt fremhæver de den svære balancegang, der kræver kompetent og vidende personale. Det er ikke nemme og overskuelige situationer, sygeplejerskerne står i, og de står der ofte alene. Derfor er det afgørende med god sparring og adgang til at kunne reflektere over situationer fra hverdagen. Både de direkte medicinske og de menneskelige.

Det var et super relevant, aktuelt og nærværende oplæg, som gav tid til refleksioner blandt alle vores medarbejdere.

Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet med Via University College, Aarhus og glæder os til nye spændende emner.

via-university-oplaeg_web