Det gode samarbejde med kommunerne står højt på vores dagsorden. Det er i samarbejde med kommunerne, at vi skaber de bedste forhold for at kunne hjælpe familierne. Derfor har vi gennem den seneste tid været til møder med afdelingsledere og sagsbehandlere i kommunerne for at fortælle dem om vores tilbud.
Ønsket er, at der kommer større fokus på aflastning og derfor er det vigtigt, at kommunerne kender til de muligheder, der er for aflastning ved Det Sundhedsfaglige Børneteam.
Vi er blevet mødt positivt og med åbenhed overfor at starte et samarbejde. 

Billede samarbejde med kommuner