Den 10. august 2017

Den tillidsfulde relation mellem sygeplejersken og faren er ikke altid til stede fra starten, når et sygeplejeteam fra Det Sundhedsfaglige Børneteam “flytter ind” hos en familie med et sygt eller plejekrævende barn. Det kræver nemlig både tid og involvering at skabe en tillidsfuld relation til faren i hjemmet. Det konkluderer to sygeplejerskestuderende fra VIA University College i deres bachelorprojekt, hvori de blandt andet har undersøgt, hvad Det Sundhedsfaglige Børneteam gør for at skabe en tillidsfuld relation til faren i hjemmet.

 

Den tillidsfulde relation til faren i hjemmet

Fokus på fædre og deres relationer til sundhedspersonale er vigtigt. En undersøgelse bragt i fagbladet Sygeplejersken viser nemlig, at sygeplejersker inddrager mødre i langt højere grad end fædre i sygeplejen på børneafdelingerne. Samtidig viser et studie af fædres oplevelse af at have et sygt barn indlagt, at deres relationer til sundhedspersonalet på sygehuse kan være problematiske og præget af manglende tillid. Derfor satte to sygeplejerskestuderende, Dorthe og Sanne, sig for at undersøge, hvad sygeplejerskerne i Det Sundhedsfaglige Børneteam gør for at udgå at videreføre det manglende faderperspektiv og i stedet skabe en tillidsfuld relation til faren i hjemmet.

Den manglende tillid følger med fra sygehuset

Observationsstudier fra den tidligere omtalte undersøgelse viser, at faderperspektivet på nogle børneafdelinger i Danmark er helt usynligt, da faren ikke indgår eller inddrages i samarbejdet omkring barnet – det er moderen, som sygeplejersken ser på og taler til. På den måde inddrages moderen i højere grad end faren i partnerskabet. Netop det manglende faderperspektiv kan efterfølgende have indflydelse på, hvordan relationen mellem “den nye”   sygeplejerske og faren bliver, hvis barnet bliver udskrevet til hjemmet. I bachelorprojektet beskriver Dorthe og Sanne den relationen, der kan opstå mellem sygeplejersken og faren som forbeholden. En forbeholden relation skal forstås som en fars tilbageholdende eller afvisende holdning overfor sygeplejersken.


Fra den forbeholdne relation til den tillidsfulde relation

Hvis man som sygeplejerske i hjemmet oplever at blive mødt med forbeholdenhed fra farens side, kan man handle på flere måder for at skabe en mere tillidsfuld relation, hvor faren på lige fod med moderen bliver inddraget i barnets pleje og behandling. Først og fremmest skal sygeplejersken forud for den tillidsfulde relationsopbygning til faren have fokus på tillidsopbygning til forældrene som helhed. På den måde sørger sygeplejersken for, at der opstår en fælles tillid. Dernæst er det vigtig, at sygeplejersken definerer sin egen rolle som fagperson, ligesom det er vigtigt at give faren en rolle, så han på den måde vil føle sig involveret, hørt og set.


Den tillidsfulde relation kræver tid og involvering

I projektet konkluderes det, at det både kræver tid og involvering at skabe en tillidsfuld relation til faren i hjemmet. I Det Sundhedsfaglige Børneteam ved vi desuden, at netop den tillidsfuld relation skal være tilstede, hvis samarbejdet omkring barnet skal fungere optimalt. I projektet konkluderes det også, at man skal vise sig værdig til tillid, før man selv kan modtage tillid. Netop derfor gør vi i Det Sundhedsfaglige Børneteam alt, hvad vi kan for at gøre os værdig til hele familiens tillid.


Et værdifuldt samarbejde

Det Sundhedsfaglige Børneteam startede sidste år et samarbejde med sygeplejerskestuderende og undervisere fra VIA University College i Aarhus. I løbet af sommeren har vi derfor haft besøg af to hold sygeplejersker, som har fremlagt deres spændende bachelorprojekter for os.

Endnu en gang tak for samarbejdet til de sygeplejerskestuderende og undervisere fra VIA University College, Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus.