Mandag den 15. februar 2016

For tidligt fødte børn starter ofte livet med lange hospitalsindlæggelser. Forældrenes ønske om at få barnet med hjem til resten af familien, kan være stor, men umulig så længe barnet kræver pleje. I Randers ligger en virksomhed, hvis mål er, at skabe trygge rammer for syge børn, så de så vidt muligt kan være hjemme hvis familien ønsker det.

Generelt er det sådan, at for tidligt fødte indlægges de første måneder af deres liv, ofte fordi deres lunger ikke er færdigudviklede og de skal have hjælp til at trække vejret. Der skal med andre ord, være lægefaglig overvågning og hjælp.

I dagligdagen er det sygeplejersken, der sikrer at udstyr bliver indstillet og medicin givet korrekt. Et alternativ til at være indlagt på sygehuset, kunne være, at sygeplejersken behandlede barnet i dets eget hjem. Hun er en del af et lille team af sygeplejersker, der varetager plejen af barnet. Forældre og søskende kan så koncentrere sig om at være sammen – om at være familie.

”Det Sundhedsfaglige Børneteam har som mål at afkorte børns indlæggelsesforløb og aflaste familien under betryggende forhold, så de kan få en hverdag så normal som muligt.” udtaler direktør og sygeplejerske Camilla Bach Sørensen og fortsætter, ”Vi har specialuddannede sygeplejersker og tæt kontakt til behandlende læge, så plejen bliver den bedste for barnet.”

Det er ikke alle familier, der ønsker at komme hjem og det er heller ikke alle børn, der vil have mulighed for det.

”Børn, der kan have mulighed for at komme hjem, kan opdeles i to kategorier. De mindst syge og de mest syge. De mindst syge er inde i en god udvikling, hvor de vokser, trives og bliver stærkere. Til slut vil de ikke længere har brug for pleje, men være raske børn. Den anden gruppe betegnes også terminalbørn. De er døende. Denne gruppe og deres familier har med et sygeplejeteam muligheden for at komme hjem og få ro og fred den sidste tid under trygge forhold.”

 

For tidligt fødte kan komme hurtigere hjem. Colourbox modelfoto

Modelfoto: Colourbox.com