Vi har valgt, at dele vores opgaveløsning ind i tre forskellige faser:

 • Indledningen
 • Gennemførelsen
 • Afslutningen

 

Indledningen

Det er yderst vigtigt, at vi forbereder dit barns hjemkomst grundigt, således at overgangen fra hospital til hjem bliver en succesfuld oplevelse for dit barn, dig og din familie. For dig, der allerede er etableret derhjemme med dit syge barn, drejer det sig om, at vi glider så naturligt som muligt ind og varetager de aftalte opgaver omkring dit syge barn.

 

Som indledning til forløbet kan du forvente, at vi:
 • afholder en indledende samtale på hospitalet, hvor den teamansvarlige sygeplejerske møder dit barn og dig. I får en orientering om os, og vi taler om gensidige forventninger og ønsker
 • afholder møde med dit barns behandlingsansvarlige læge og sygeplejerske. Her sikrer den teamansvarlige sygeplejerske sig, at hun får alle nødvendige oplysninger om den behandling og pleje, dit barn skal fortsætte med i hjemmet
 • sammensætter et udvalgt team af ansatte og et passende antal afløsere, der modtager grundig introduktion
 • er hos dit barn på hospitalet nogle dage inden udskrivelse
 • bestiller de nødvendige hjælpemidler, sygeplejeartikler og medicin og sørger for installering og afprøvning af udstyr, inden dit barn kommer hjem
 • sørger for at alle bevillinger er effektueret
 • udarbejder en mappe, der beskriver, hvordan teamet skal løse opgaverne omkring plejen, behandlingen og træningen af dit barn og gennemgår den med dig. Mappen følger dit barn
 • introducerer en meddelelsesbog, der fungerer som orienteringsredskab for teamets ansatte. Den bruges til korte daglige beskeder, oplysninger og observationer.

 

Gennemførelsen

Plejeforløbet af dit barn er nu i gang.

 

Du kan forvente, at vi løser følgende opgaver:
 • Vi plejer, behandler og træner dit barn i forhold til alle aftaler og sørger for at justere sygeplejen i takt med dit barns udvikling
 • Vi arbejder målrettet med at hjælpe dit barn til at mestre egen situation, så vores hjælp dermed bliver unødvendig
 • Vi informerer dig løbende og inviterer dig til dialog om dit barns trivsel
 • Vi sørger for at alt udstyr og alle hjælpemidler i forhold til dit barns pleje og behandling vedvarende er til rådighed og fungerer som det skal
 • Vi støtter dig i at varetage al den almindelige barnepleje og kontakt med dit barn
 • Vi ledsager sammen med dig dit barn til kontrol eller indlæggelse på sygehuset
 • Vi ledsager dit barn til for eksempel daginstitution, skole og familiebesøg for at varetage dit barns behov for sygepleje
 • Vi deltager i tværfaglige samarbejdsmøder

 

Afslutningen

Det er vigtigt for os at slutte plejeforløbet af dit barn og vores samarbejde på en god måde, når vores indsats ikke længere er nødvendig. Det er vigtigt, at I føler jer rustede til at fortsætte uden vores hjælp.

 

Til sidst i forløbet gør vi følgende:
 • støtter og hjælper dit barn og dig i at klare jer uden vores hjælp
 • ud fra barnets alder og behov taler vi både med dig og dit barn om de oplevelser og erfaringer, I har gjort jer undervejs, og hvad I kan forvente jer af den kommende tid
 • udleverer et evalueringsskema til dig, så vi får feedback på vores arbejde og dermed hele tiden har fokus på, hvad vi kan gøre bedre.