Hos Det Sundheds- og Socialfaglige Børneteam betragter vi et godt samarbejde med dig og dit barn som forudsætningen for et optimalt pleje- og behandlingsforløb.

Vi tager initiativ til samarbejdsmøder i form af:

 • formøde på sygehuset
 • løbende planlagte samtaler med den ansvarlige sygeplejerske og leder
 • samtaler med de ansatte i teamet efter behov
 • afslutningssamtale med den ansvarlige sygeplejerske og leder

I samarbejdet med dit barn er vores succeskriterier:

 • at dit barn føler sig set, hørt og forstået
 • at dit barn så vidt muligt føler, at det har medindflydelse på egne vilkår
 • at vi møder dit barn i øjenhøjde – taler med og møder det ud fra alder og personlighed
 • at vi giver dit barn information på en måde, så det har en mulighed for at forstå, hvad der sker
 • at vi møder dit barn med respekt og empati

I samarbejdet indbyder vi til:

 • at du og dit barn kan give udtryk for jeres forventninger til os
 • at du og om muligt dit barn kan fortælle os, hvis I undrer jer, bekymrer jer eller er utilfredse med noget
 • at du og dit barn søger og får den information, rådgivning og vejledning, I har behov for
 • at du informerer os om dine observationer af dit barn
 • at du selv varetager den almindelige omsorg for dit barn som bleskift, bad og ernæring i den udstrækning, dit barns sygdom tillader det
 • at du betragter dig som den vigtigste person for dit barn: trøster, opdrager, læser godnathistorier og putter