Det overordnede mål for vores sygepleje og socialfaglige indsatser, er at sikre dit barn med særlige behov professionel og kvalitativ behandling, pleje og træning i forlængelse af hospitalsophold – eller i forbindelse med aflastning af familien.

Vores mål er:

  • at sikre, at dit barn får den rette behandling, pleje og træning
  • at dit barn opnår eller vedligeholder flest mulige kompetencer og støttes i sine udviklings-potentialer
  • at dit barn, du og din familie er trygge, og har tillid til os og vores indsats
  • at dit barn, du og familien oplever, at I har indflydelse på plejen og behandlingen
  • at I alle får den information, vejledning og rådgivning, I har behov for
  • at I selv varetager de opgaver, I er i stand til omkring jeres barn
  • at samarbejdet med andre instanser fungerer optimalt
  • at indsatsen er målrettet ud fra den enkelte families behov
  • at indsatsen er forenelig med den gældende bevilling der er i indsatsen