Når dit syge barn er klar til at blive sendt hjem efter en lang og intensiv behandling på sygehuset, står vores sundhedsfaglige personale klar til at tage sig af pleje og de sygeplejefaglige opgaver. Opgaverne er klarlagte og fastsatte af sygehuspersonalet, kommunen og dig som forælder inden udskrivelsen. Ligeledes har der har været afholdt forberedende møder sammen med os.

Aflastning og pleje

Hvis du allerede har et sygt barn hjemme og du har brug for aflastning, er det også muligt at få hjælp fra vores team. Vi holder da en indledende samtale i dit hjem, hvor vi sammen beskriver, hvad du gerne vil have vores hjælp til.

Sygeplejen til dit barn i hjemmet kan for eksempel dreje sig om:

 • BiPAP – støtte til barnets egen vejrtrækning
 • CPAP – støtte til barnets egen vejrtrækning
 • Respiratorbehandling
 • Pleje og overvågning af børn med tracheostomi
 • Smertebehandling
 • Medicinsk behandling
 • Sondemadning
 • Spisetræning
 • Overvågning af for eksempel vejrtrækning
 • Ernæring, væskebehandling og medicin via central vene kateter
 • Ledsagelse til undersøgelse, kontrol og institution, hvor overvågning er påkrævet
 • Aflastning

Støtte

Har dit barn brug for psykisk støtte, er det også muligt at få hjælpe fra Det Sundheds- og Socialfaglige Børneteam.

Vi tilbyder og leverer støtte med udgangspunkt i barnets eller den unges særlige behov. Vi arbejder med målrettede og individuelt tilpassede indsatser, som tager udgangspunkt i kommunens og/eller regionens handleplan for indsatsen. Vi kan være den støttende og korrigerende indsats overfor barnet/den unge. På den måde fritages I som familie for at skulle varetage den behandlende og konfronterende del af indsatsen. Vi støtter jer i at genetablere en god og harmonisk relation, efter en periode hvor en psykisk lidelse kan have fyldt hverdagen med konflikter, svære relationer og uhensigtsmæssige adfærdsmønstre.

Vi er der, når barnet/den unge har overskud til at indgå i relation/dialog med os. Vi yder bland andet:

 • Relationsarbejde
 • Hjælp til en dagligdag, der igen skal struktureres
 • Måltidsstøtte med afsæt i den behandling, der er ordineret fra afdelingen
 • Inklusion af barnet/den unge i lokalområdet
 • Positiv spejling for barnet/den unge
 • Støtte til at skabe struktur i hverdagen
 • Støtte til at sørge for, at barnet/den unge kommer afsted i dagtilbud, skole, fritidstilbud m.v.
 • Støtte at skabe en bedre kontakt og relation til barnet/den unge
 • Støtte til at genetablere rollen som forældre og motiverer dem til samvær og aktiviteter med barnet/den unge

På den måde kan vi være med til at sikre jeres barn livskvalitet, på trods af behov for psykisk støtte.

Familiebehandling.

Formålet med familiebehandlingen er, at støtte forældrene i at få de bedste forudsætninger for at skabe et godt familieliv for hele familien, herunder at støtte forældrene i at skabe vedvarende og positive forandringer i familien.

Vores familiebehandlere introducerer redskaber og strategier til at håndtere forskellige udfordringer i familielivet, og støtter forældrene i at fastholde og integrerer disse i hverdagen. Det kan eksempelvis dreje sig om at støtte forældrene i at håndtere trivselsproblemer, grænsesætning, samspilsproblemer eller udfordringer i kommunikationen med barnet/den unge.

I Det Sundheds- og Socialfaglige Børneteam arbejder vi ud fra en helhedsorienteret tilgang til familien og i samarbejde med familien er vi undersøgende på de udfordringer familien oplever men også de ressourcer familien har. Med afsæt i familiens ressourcer, arbejder vi i fællesskab med hele familien om, at udvikle og ændre uhensigtsmæssige familiemønstre i familiestrukturen og i de indbyrdes relationer i familien.