Når dit syge barn er klar til at blive sendt hjem efter en lang og intensiv behandling på sygehuset, står vores sundhedsfaglige personale klar til at tage sig af pleje og de sygeplejefaglige opgaver. Opgaverne er klarlagte og fastsatte af sygehuspersonalet, kommunen og dig som forælder inden udskrivelsen. Ligeledes har der har været afholdt forberedende møder sammen med os.

 

Aflastning og pleje

Hvis du allerede har et sygt barn hjemme og du har brug for aflastning, er det også muligt at få hjælp fra vores team. Vi holder da en indledende samtale i dit hjem, hvor vi sammen beskriver, hvad du gerne vil have vores hjælp til.

Sygeplejen til dit barn i hjemmet kan for eksempel dreje sig om:

 • BiPAP – støtte til barnets egen vejrtrækning
 • CPAP – støtte til barnets egen vejrtrækning
 • Respiratorbehandling
 • Pleje og overvågning af børn med tracheostomi
 • Smertebehandling
 • Medicinsk behandling
 • Sondemadning
 • Spisetræning
 • Overvågning af for eksempel vejrtrækning
 • Ernæring, væskebehandling og medicin via central vene kateter
 • Ledsagelse til undersøgelse, kontrol og institution, hvor overvågning er påkrævet
 • Aflastning