Det Sundheds- og Socialfaglige Børneteam er landsdækkende og vi tilbyder børn og unge op til 18 år målrettet behandling, pleje og støtte i eget hjem. Kommunen eller regionen betaler for ydelserne.

Til unge over 18 år overføres ydelsen fra Det Sundheds- og Socialfaglige Børneteam til søster-selskabet
Det Sundhedsfaglige Team.

Læs mere om Frit og udvidet valg af Sygehus.

Vi tilbyder at løse opgaver, som varierer i dækning fra få timer om ugen til døgnet rundt i så lang en periode, som det er nødvendigt.

Børnene kan have behov for pleje, behandling og/eller støtte på grund af:

 • Lungesygdom
 • Hjertesygdom
 • Epilepsi
 • Muskelsvind
 • Hjerneskade
 • Kræft
 • Cystisk fibrose
 • For tidlig fødsel
 • Sonde-udtrapning og spisetræning
 • Terminale plejeforløb (dødelige sygdomme)
 • Andre sygdomme der kræver behandling, pleje eller træning

Børnene/familierne kan også have behov for socialfaglige indsatser på grund af:

 • Spiseforstyrrelser
 • Autisme spektrum diagnoser
 • Opmærksomhedsforstyrrelser
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Skizofreni
 • Observationsopgaver
 • Familiebehandlings indsatser

Vi tilbyder også aflastning til børn med særlige behov, for at I som forældre kan få et pusterum og tid til at lade op.

Det kan dreje sig om:

 • børn med meget urolig nattesøvn på grund af for eksempel epileptiske anfald eller andre hjerneskader
 • børn med behov for medicinsk behandling, hvor f.eks. bedsteforældre ikke kan tage ansvaret
 • børn der har brug for inhalationer på faste tidspunkter, hvor der er behov for at vurdere og dosere behandlingen
 • børn med kateter, cvk eller intravenøs adgang
 • børn og unge med en spiseforstyrrelse
 • børn med handicaps eller adfærdsforstyrrelser, hvor forældrene har brug for, at kompetente personer af og til overtager ansvaret for barnet, så de for en stund kan koncentrere sig om samværet med eventuelle søskende og hinanden

Sådan får du hjælp fra os

Hvis du ønsker at få hjælp fra os i forbindelse med, at dit barn skal udskrives fra sygehuset, eller du ønsker vores hjælp til dit syge barn i hjemmet, kan du gøre det på en af følgende måder:

 • Du kan henvende dig til sygehuspersonalet og bede dem hjælpe dig.
 • Du kan henvende dig til din sagsbehandler i kommunen, som derefter retter henvendelse til os.
 • Du kan henvende dig direkte til os på telefon eller pr. mail, hvorefter vi vil vejlede dig om proceduren.