Vi ønsker til stadighed at levere behandling og sygepleje af høj faglig kvalitet til syge børn. Dette er kun muligt i kraft af en velfungerende stab af ansatte, der er opdaterede om behandling og sygepleje til syge børn. Uddannelse, faglig sparring og supervision er vores middel til at opnå disse mål.

Ledelsen sørger således for:

  • at være opdateret i forhold til ny evidensbaseret viden
  • at formidle relevant viden til de ansatte
  • at indbyde ansatte til at fremkomme med ønsker om uddannelse, rådgivning og supervision
  • at skaffe kvalificerede undervisere og supervisorer
  • at de ansatte vidensdeler
  • at være tilgængelig i forhold til akut behov for rådgivning og hjælp

Det Sundhedsfaglige Børneteam afholder:

  • teammøder to gange om året
  • undervisning, rådgivning eller supervision flere gang om året
  • fælles personalemøde for alle medarbejdere én gang årligt

Er du interesseret i at søge om arbejde hos Det Sundhedsfaglige Børneteam, så send os en mail med din ansøgning og CV til job@boerneteam.dk