Vi ønsker til stadighed at levere behandling og sygepleje af høj faglig kvalitet til syge børn. Dette er kun muligt i kraft af en velfungerende stab af ansatte, der er opdaterede om behandling og sygepleje til syge børn. Uddannelse og faglig sparring er vores middel til at opnå disse mål.

Ledelsen sørger således for:

  • at være opdateret i forhold til ny evidensbaseret viden
  • at formidle relevant viden til de ansatte
  • at indbyde ansatte til at fremkomme med ønsker om uddannelse, rådgivning og supervision
  • at tilbyde kvalificerede undervisere
  • at de ansatte vidensdeler
  • at være tilgængelig i forhold til akut behov for rådgivning og hjælp

Det Sundheds- og Socialfaglige Børneteam afholder:

  • teammøder to gange om året
  • undervisning og rådgivning flere gang om året
  • fælles personalemøde for alle medarbejdere én gang årligt

Er du interesseret i at søge om arbejde hos Det Sundheds- og Socialfaglige Børneteam, så send os en mail med din ansøgning og CV til job@boerneteam.dk