Forskelligartede arbejdsopgaver

Arbejdsopgaverne spænder fra kortvarige til langvarige pleje- og behandlingsforløb hos børn og unge i deres eget hjem.

Dine arbejdsopgaver, som en del at et team hos et barn i eget hjem, er:

  • at varetage den aftalte behandling, pleje og træning
  • at dokumentere dine observationer og handlinger
  • at være opmærksom på og understøtte alle barnets potentialer
  • at observere, handle, evaluere og reagere i forhold til barnets behov
  • at udføre dit arbejde med respekt og empati for barnet og familiens levevis
  • at inddrage forældrene i plejen og omsorgen for deres barn
  • at invitere til dialog
  • at bidrage konstruktivt til et velfungerende samarbejde med alle involverede.

Modelfoto: Colourbox.com