Læs mere om hvilke løn og ansættelsesvilkår vi tilbyder vores ansatte.

Herunder kan du læse mere om de overordnede løn og ansættelsesvilkår, der gør sig gældende for ansatte i Det Sundhedsfaglige Børneteam.

 

Løn

Lønnen er overenskomst- og kompetencebestemt.
Vi har overenskomst med:

  • Dansk Sygeplejeråd (DSR)
  • Fag og Arbejde (FOA) / Dansk Erhverv

 

Pensionsordning

Vi tilbyder dig pensionsordning i henhold til gældende overenskomst inden for dit fagområde.

 

Befordring

Befordring kan trækkes fra på selvangivelsen efter gældende regler.

 

Ferie

Som sygeplejerske har du ret til 5 ugers ferie og to feriefridage. Social- og sundhedsassistenter har 5 ugers ferie og 5 feriefridage.

Du kan forvente minimum to ugers sammenhængende sommerferie.

 

Afspadsering

Eventuelle overarbejdstimer kan efter aftale afspadseres eller udbetales.

 

Sygdom

Bliver du syg, ringer du i så god tid som muligt på telefon 22 23 63 13. I taler om forventet varighed af sygdommen og træffer aftale om, hvordan du raskmelder dig. Som udgangspunkt ringer du, så snart du ved, at du er rask.

Team-medlemmerne dækker sygdom for hinanden, så barnet ikke møder nye ansatte.

 

Arbejdstider

  • Vi står til rådighed alle timer i døgnet året rundt.
    En vagt kan strække sig over fire til tolv timer og varer typisk tolv timer.
  • Fastansatte kender deres grundplan en måned frem og skal som udgangspunkt arbejde hver anden weekend.
  • Timelønnede byder ind på de dage, der er ledige, når de fastansatte har fået deres plan.
  • Dine ønsker til planen giver du til vores vagtplansansvarlige i god tid.
  • I må gerne bytte vagter indbyrdes. Den vagtplansansvarlige skal informeres herom.