Hvilke løn og ansættelsesvilkår vi tilbyder vores ansatte?

Herunder kan du læse mere om de overordnede løn og ansættelsesvilkår, der gør sig gældende for ansatte i Det Sundhedsfaglige Børneteam.

 

Løn

Lønnen er overenskomst- og kompetencebestemt.
Vi har overenskomst med:

  • Dansk Sygeplejeråd (DSR)
  • Fag og Arbejde (FOA) / Dansk Erhverv

 

Pensionsordning

Vi tilbyder dig pensionsordning i henhold til gældende overenskomst inden for dit fagområde.

 

Befordring

Befordring kan trækkes fra på selvangivelsen efter gældende regler.

 

Ferie

Som sygeplejerske har du ret til 5 ugers ferie og to feriefridage. Social- og sundhedsassistenter har 5 ugers ferie og 5 feriefridage.

Du kan forvente minimum to ugers sammenhængende sommerferie.

 

Afspadsering

Eventuelle overarbejdstimer kan efter aftale afspadseres eller udbetales.

 

Sygdom

Bliver du syg, ringer du i så god tid som muligt på telefon 22 23 63 13. Vi taler her om forventet varighed af sygdommen og træffer aftale om, hvordan du raskmelder dig. Som udgangspunkt ringer du, så snart du ved, at du er rask.

Team-medlemmerne dækker sygdom for hinanden, så barnet ikke møder nye ansatte.

 

Arbejdstider

  • Vi står til rådighed alle timer i døgnet året rundt.
    En vagt kan strække sig over fire til tolv timer og varer typisk tolv timer.
  • Fastansatte kender deres grundplan en måned frem og skal som udgangspunkt arbejde hver anden weekend.
  • Timelønnede byder ind på de dage, der er ledige, når de fastansatte har fået deres plan.
  • Dine ønsker til planen giver du til vores vagtplansansvarlige i god tid.
  • I må gerne bytte vagter indbyrdes. Den vagtplansansvarlige skal informeres herom.