Mandag den 15. februar 2016

Alvorligt syge børn rammer det hele familien. Særligt forældre og søskende. Hverdagen bliver revet op med rode og en ny virkelighed som patient på sygehuset melder sig. Men barnet kan også plejes i eget hjem.

Hvordan kan familien blive sammen, når der er syge børn i familien?

Når alvorligt syge børn bliver indlagt over længere tid, bliver hele familien mentalt eller fysisk indlagt. Fysisk er der forskellige muligheder for at holde familien samlet, men for mange familier vil det betyde at ”hjemmet” skal flyttes.

”Det er vores erfaring at der er mange bekymringer forbundet med at have et sygt barn, og hvis barnet oveni købet er indlagt på hospitalet, kan det være svært at få en hverdag til at hænge sammen for familien. Det er ofte en stor lettelse at få barnet behandlet i eget hjem. Med en aflastningsordning får familien et pusterum og det giver familien plads til at være familie”, forklarer Camilla Bach Sørensen, direktør og stifter af Det Sundhedsfaglige Børneteam.

Offentligt-privat samarbejde

Det offentlige sygehusvæsen arbejder på at give børnefamilier den bedste behandling og pleje af deres barn. For at gøre dette, samarbejder de blandt andet med private aktører, der kan arbejde uden for sygehuset rammer.
Hvis familien ønsker det og det er lægefagligt forsvarligt, kan kommunen eller regionen bevilge, at barnet komme hjem og får den nødvendige behandling og pleje. På den måde, vil det stadig være muligt for familie og venner at være en del af hverdagen og søskende vil kunne fortsætte deres liv – sammen med det syge barn.

”Det Sundhedsfaglige Børneteam arbejder ud fra den filosofi, at hjemmet er den bedste base for pleje og behandling af syge børn – og deres familier. Den rummelighed, tryghed og ro, der kan være brug for, skabes bedst i hjemmet.” udtaler Camilla Bach Sørensen, der håber flere forældre kan komme til at kende muligheden for at få behandlet barnet hjemme.

Den økonomiske gevinst

Der gælder samtidig den sidegevinst for samfundet, at denne løsning er mange gange billigere end en tilsvarende indlæggelse på hospital. Desværre kan der opstå et økonomisk boldspil om hvem, der skal betale regningen. Regionen slipper for udgiften til et sygehusforløb og denne udgift pålægges i stedet kommunen. I denne proces bliver familien og det syge barn taberen, da de måske ikke får det optimale eller ønskede forløb.

”Vi så gerne at familiens og barnets behov kom i centrum, særligt, da vores erfaring er, at gevinsten ved pleje i eget hjem er så stor.” siger Camilla Bach Sørensen.

 

Syge børn iStock_000062257756