Der er ikke lavet undersøgelser eller statistikker, grafer eller skemaer over, om syge børn trives bedst hjemme eller på sygehus. Mine mange års erfaring som sygeplejerske gør, at jeg mener hjemme er bedst. Jeg kan ikke bevise det. Alligevel har jeg en viden om, at alvorligt syge børn har det bedre, når de passes i eget hjem. Det gælder også for tidligt fødte børn.

Lige nu, har Regionshospitalet i Randers startet et nyt forløb for for tidligt fødte børn. Børnene får mulighed for at komme hjem under forudsætning af, at deres forældre kan lægge en sonde, og de bor under 10 km fra sygehuset.

Tilbuddet er et skridt i den rigtige retning, og jeg bakker op om hospitalets indsats. Deres erfaring er, ligesom min, at det er bedre for børnene og deres familier, hvis de har mulighed for at komme hjem.

Alligevel, kan jeg ikke lade være med at synes, at det er lidt ærgerligt, at tilbuddet skal begrænses af noget så basalt som en sonde. Det er noget, der kan læres, men samtidig vil det også være noget, der for mange forældre er voldsomt grænseoverskridende.

 

Jeg mener, at der også kan findes en løsning for de forældre, der gerne vil hjem, men ikke kan overskue selv at skulle have ansvaret for en sonde. Eller som er utrygge ved afstanden til sygehuset eller det faktum, at der kun kommer en sygeplejerske to gange om ugen.

 

For 7 år siden besluttede jeg at omsætte den viden, min erfaring har givet mig, og lave mit eget firma. De sygeplejersker, som er blevet en del af Det Sundhedsfaglige Børneteam, er nøje udvalgt pga. deres erfaring og viden. De arbejder i små faste teams omkring det syge barn i barnets eget hjem.

Deres erfaring er også, at børnene har det bedre i eget hjem.

Hjemmet giver tryghed og ro. Det giver familien en mulighed for at være familie og have en hverdag. Det er vores erfaring, at det kommer hele familien til gode.

Derfor er det en dobbeltsidet følelse for mig, at et godt initiativ omkring for tidligt fødte børn bliver begrænset – særligt når det ikke er nødvendigt.

Vi kan være med til at gøre en usikker start på livet mere sikker og skabe en mere positiv situation for hele familien. Jeg ser det som en mulighed, samfundet ikke har råd til at forbigå. De positive fordele er simpelthen for mange, og så er det endda billigere end at have børnene og forældrene indlagt fuldtid på en neonatalafdeling.

 

COLOURBOX10693947  pleje af børn bedst i eget hjem

Modelbillede: Colourbox.com