12. januar 2018

Hvordan mestrer en mor til et præmaturt barn den traumatiske krise i tiden efter fødslen? Og hvordan oplever sygeplejersker at fastholde børn ved nålerelaterede procedurer? Det var et par af de problemstillinger, som fem sygeplejerskestuderende fra VIA University College præsenterede for medarbejdere i Det Sundhedsfaglige Børneteam, da de i denne uge fremlagde deres afsluttende bachelorprojekter.

 

Mandag den 8. januar havde vi fornemt besøg af fem sygeplejerskestuderende fra VIA University College. De fem fremlagde i to grupper deres afsluttende bachelorprojekter, som begge havde taget afsæt i interviews med sygeplejersker fra Det Sundhedsfaglige Børneteam. 

Den ene af grupperne, bestående af Jeff og Michael, havde i deres projekt undersøgt, hvordan mødre til et præmaturt barn mestrer den traumatiske krise i tiden efter fødslen på neonatalafdelingen og i hjemmet, samt hvordan sygeplejersken kan støtte moderen i at mestre denne krise.
Den anden af grupperne, bestående af Cecilie, Laura og Camilla, havde undersøgt, hvordan sygeplejersker oplever at fastholde børn ved nålerelaterede procedurer og hvorledes sygeplejersken kan støttes i at træffe det rette valg i situationen.

Sammenfatning af konklusionerne fra de to projekter

Vi har været så heldige at få lov til at dele guldkornene fra de to projekter. Det vil sige, at vi indenfor de næste par uger vil lave en sammenfatning af projekternes konklusioner, og derefter dele dem herinde på hjemmeside. Så kan alle der har lyst, blive lidt klogere på de to spændende sygeplejefaglige emner.

Læs guldkornene fra projektet om nålerelaterede procedurer på børn her: https://boerneteam.dk/projekt-om-naalerelaterede-procedurer/
Læs gudkornene fra projektet om kriseramte mødre til for tidligt fødte børn her: https://boerneteam.dk/hvordan-mestrer-moedre-til-for-tidligt-foedte-boern-tiden-efter-den-for-tidlige-foedsel/