Vi er ikke de eneste, der synes, at vi arbejder indenfor et vigtigt området. Det gør offentligheden blandt andre også, og derfor bliver familiers liv med et alvorligt sygt eller handicappet barn ofte skildret i artikler, TV-indslag, blogindlæg og debatindlæg. I nogle af disse fortællinger optræder Det Sundhedsfaglige Børneteam og det vigtige arbejde vi udfører. Her på siden har vi derfor samlet en række links til artikler, TV-indslag, blogindlæg og debatindlæg, hvor Det Sundhedsfaglige Børneteam og vores dygtige sygplejersker og social- og sundhedsassistenters tilstedeværelse i hjemmet er blevet omtalt.

Online artikler

Hvad det kom til at betyde for os – om at være forældre til et barn med spinal muskelatrofi type 1:

I artiklen fortæller et forældrepar om det at være forældre til et barn med spinal muskelatrofi type 1. Vi er stolte af at spille en lille, men vigtig rolle i familien fortælling, eftersom vi i en periode var i hjemmet for at tage os af de sygeplejefaglig opgaver. Artiklen er skrevet af RehabiliteringsCenter for Muskelsvind, og kan findes her.

Det er vores job at skabe tryghed:

Tryghed er alfa omega, når rammerne skifter fra de trygge hospitalsrammer til de hjemlige rammer. Derfor er det netop også etablering af tryghed, som tre af vores medarbejder fortæller om i et nummer af Dansk Præmatur Forenings medlemsblad Livsbladet. I artiklen fortæller Louise, Bodil og Camilla om, hvordan de med respekt for familielivet udfører opgaver i en families hjem i forbindelse med pleje af det for tidligt fødte barn Alberte. Artiklen kan læses her.

Blogindlæg

Om at have et sygeplejefagligt team i hjemmet døgnet rundt:

Når et team af vores sundhedsfaglige medarbejdere “flytter ind” hos en familie, så ved vi godt, at vi er et helt nyt element i familiernes hjem og hverdag. Vi har derfor stor forståelse og respekt for familierne og den situation, de står i. Vi ved også, at det aldrig er muligt at forudsige, hvordan man som familie vil reagere i situationen, og mange familier opdager det først, når der er gået noget tid.
I efteråret 2017 flyttede vi ind hos den for tidligt fødte Kalle og hans familie. Camilla, der er mor til Kalle, har en blog, hvor hun skriver om livet som familie med et præmatur barn. I sit blogindlæg giver hun et indblik i, hvordan det er at have os i hjemmet alle døgnets 24 timer. Blogindlægget kan findes her.

TV-indslag

Silas – konstant under overvågning:

TV MIDTVEST lavede tilbage i 2014 et indslag om vores arbejde i hjemmet hos Silas og hans familie. Dengang var vores sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i hjemmet både dag og nat for at sikre, at Silas kunne få luft. I indslaget beskriver familien, hvordan det er at have et sygeplejeteam i hjemmet. Indslaget ligger på TV MIDTVESTs hjemmeside, og kan findes her.

Debatindlæg

Handicappede børn og deres familier skal også have ret til ferie i udlandet:

I sommeren 2017 var der i medierne – med Muskelsvindfonden i front – fokus på uligheden i de regler i sociallovgivningen, der omhandler handicappede børn og deres familiers mulighed for at tage deres eksisterende hjælp med til udlandet. Det gjorde, at leder af Det Sundhedsfaglige Børnteam Camilla Bach Sørensen skrev et debatindlæg i Kristeligt Dagblad.
Ønsket med detbatindlægget var at sætte fokus på uligheden i de regler i sociallovgivningen, der omhandler handicappede børn og deres familiers mulighed for at tage deres eksisterende hjælp med til udlandet. Vi mener nemlig, at alle handicappede børn bør have de samme muligheder som alle andre børn i Danmark. Uanset om ferien plejer at foregå i Danmark eller i udlandet, så bør børn med særlige behov have de samme muligheder for at holde ferie med deres familie – også selv om man er afhængig af hjælp. Læs hele debatindlægget på Kristeligt Dagblads hjemmeside her.