6. juli 2017

I Det Sundhedsfaglige Børneteam ved vi, hvor vigtigt det er at skabe tryghed i forbindelse med et barns behandlings- eller plejeforløb. Derfor gør vi alt, hvad vi kan for netop at skabe tryghed for familier med syge børn eller børn med særlige plejebehov, når vi følger med familierne hjem efter barnets indlæggelse på hospitalet.

Tryghed er alfa omega

Tryghed er alfa omega, når rammerne skifter fra de trygge hospitalsrammer til de hjemlige rammer. Derfor er det netop også etablering af tryghed, som tre af vores medarbejder fortæller om i det seneste nummer af Dansk Præmatur Forenings medlemsblad Livsbladet. I artiklen fortæller Louise, Bodil og Camilla om, hvordan de med respekt for familielivet udfører opgaver i en families hjem i forbindelse med pleje af det for tidligt fødte barn Alberte. Her sørger de blandt andet for, at forældrene til Alberte kan føle sig trygge ved at have Alberte i hjemmet efter 6 måneders indlæggelse på sygehuset.

Du kan læse hele artikel ved at følge linket her: Livsbladet – Det er vores job at skabe tryghed.

Livsbladet - forside