6. januar 2020

Leder og indehaver af Det Sundhedsfaglige Børneteam Camilla Bach Sørensen har med afsæt i statsminister Mette Frederiksen nytårstale skrevet et åbent brev. I sin nytårstale satte Mette Frederiksen nemlig fokus på udsatte børn og unge. 

 

Kære Mette Frederiksen

“Det vigtigste for et lille barn er at vokse op med tryghed, kærlighed og stabilitet”, lyder det i din nytårstale. Det kan jeg kun være enig med dig i. Som leder og indehaver af Det Sundhedsfaglige Børneteam, som er en landsdækkende sygeplejevirksomhed med omkring 100 medarbejdere, der gennem ti år har specialiseret sig i pleje og støtte til børn og unge med særlige behov i eget hjem, ved jeg, hvor meget netop disse tre parametre betyder for et lille barns ve og vel. Derfor vil jeg også gerne rose dig for at sætte fokus på netop de børn og unge, der har det allersværest – de børn og unge der ikke kun oplever tryghed og stabilitet. 

Jeg mener dog, at før vi skrider til flere anbringelser, bør vi fokusere på den forebyggende indsats og give familierne det rigtige tilbud til at starte med – et tilbud der kan matche den faglige kompleksitet, som ofte kendetegner denne type opgaver, et tilbud som formår at skabe den altafgørende tryghed og stabilitet. Nogle børn har selvfølgelig brug for anbringelse, det er jeg ikke uenig i, men andre vil kunne blive i hjemmet, såfremt vi reagerer i tide og med den rigtige faglige kompetente indsats.

Virkeligheden i dagens Danmark er dog den, at når det kommer til de tilbud, vi giver udsatte børn og unge – herunder også børn med alvorlig fysisk og psykisk sygdom og handicap – bliver kvaliteten af tilbuddet nedprioriteret til fordel for prisen. Offentlige udbud inden for børnehandicapområdet vægter gang på gang pris over kvalitet. Og det har selvsagt en konsekvens for trygheden og stabiliteten. For det koster at levere kvalitet, det koster at give familierne det rigtige tilbud. Kort sagt – det koster at være på børnenes side. 

I de offentlige udbud sættes der nogle rammer, som gør, at tendensen bliver, at tilbudsgivere presser prisen helt i bund for at kunne være med. Vi der prioriterer kvalitet i vores tilbud bliver sat til side til fordel for dem, der presses til at prioritere prisen i sådan en grad, at det går ud over kvaliteten. Man vil heller ikke være i stand til at tilbyde den nødvendige faglig support og setup til medarbejderen og dermed skabe de forudsætninger for medarbejderen, der er med til at sikre stabilitet hos det enkelte barn. Og hvad er det så for en kvalitet, vi får ud af det? Det er ikke en kvalitet, vi vil stå inde for. Vi vil ikke gå på kompromis. For sikrer vi ikke de medarbejdere, der skal sørge for kvaliteten, kan de ikke løfte opgaven til det niveau, familierne har behov for. 

Derfor – skal vi sikre tryghed og stabilitet, er vi nødt til at se på kvaliteten af det, vi som samfund tilbyder barnet og den enkelte familie. Kvaliteten bliver simpelthen ikke god nok, hvis der i fremtiden ikke sættes nogle andre rammer for udbuddene. Rammer som ikke tvinger tilbudsgivere – de senere leverandører – til at gå på kompromis med kvaliteten. Men igen – det koster at være på børnenes side.

Som du også sagde i din tale nytårsdag, er vi nødt til at træde i karakter som samfund. Vi er nødt til at træde i karakter ved rent faktisk at gøre noget for at øge kvaliteten på den forebyggende indsats ved at investere i den. Lad os sammen skrive det næste kapitel i børnenes danmarkshistorie og skabe en helhedsorienteret forebyggende indsats af kvalitet. Jeg og Det Sundhedsfaglige Børneteam stiller os gerne til rådighed som sparringspartner. Vi er dén virksomhed på landsplan, der har den længste erfaring og mest specialiserede viden indenfor arbejdet med børn med særlige behov i eget hjem.

Du har markeret dig som børnenes statsminister, og det synes jeg rigtig godt om. Som sidestykke til det vil vi være børnenes advokat og opfordre til, at du ser på, hvad det er for rammer, der sættes for løsningen af disse opgaver. I sidste ende er det vores børn, der taber, hvis ikke der bliver gjort noget. Det Sundhedsfaglige Børneteam deltager gerne i udvalgs- og kommissionsarbejde og deler vores erfaringer. Vi ønsker at være med til at sikre, at de tilbud som de udsatte børn og unge tilbydes rent faktisk sikrer stabilitet og tryghed. 

Vi glæder os over, at der nu sættes fokus på de udsatte børn og deres fremtid.

Med venlig hilsen

Camilla Bach Sørensen
Leder og indehaver af Det Sundhedsfaglige Børneteam 

 

“… skal vi sikre tryghed og stabilitet, er vi nødt til at se på kvaliteten af det, vi som samfund tilbyder barnet og den enkelte familie” – Camilla Bach Sørensen